Materialtyper (Arbetsflöden)

På dessa sidor hittar du katalogiseringsanvisningar som är specifika för olika materialtyper. Anvisningarna följer regelverket RDA - Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst. Ett undantag är anvisningarna för äldre tryck som följer regelverket ISBD (International Standard Bibliographic Description).

Anvisningar som gäller gemensamt för flera materialtyper är samlade under rubriken Generella anvisningar - RDA.

Kontakt: katalogsupport@kb.se

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET