Arbetsflöden

Här hittar du arbetsflöden för ett antal vanliga materialtyper. Se också Librisguiden som ger grundläggande instruktioner för hur du katalogiserar en enkel monografi på svenska i Libris. Där hittar du också en introduktion till arbetsflödet för katalogisering i Libris.

Undersidor