....i Bibeln, i filmen, i heraldiken, i konsten

... i Koranen, i litteraturen, i läromedel, i massmedia, i operan, i pressen, i reklamen, på scenen och på tv.

Ämnesord för motiv i Bibeln, i filmen, i heraldiken, i konsten, i Koranen, i litteraturen, i operan, på scenen och ämnens behandling i läromedel, i pressen, i massmedia, i reklamen och på tv konstrueras på följande sätt.

Allmänna ämnesord

Fraserna "i Bibeln", "i filmen", "i heraldiken", "i konsten", "i Koranen", " i litteraturen", "i massmedia", "i operan", "i pressen", "i reklamen", "på scenen" och "på tv" läggs till ett redan godkänt ämnesord och bildar då en fras. Den nya konstruktionen läggs sedan in i den bibliografiska posten som ett preliminärt ämnesord och frasen anmäls till Redaktionen för Svenska ämnesord som förslag till nytt ämnesord Öppnas i nytt fönster.. Konstruktionen kommer sedan att auktoriseras och införas som valbart länkat ämnesord i Svenska ämnesord.

Ämne / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: Borgar i konsten (prel/[sigel])

Ämnesord konstruerade med dessa fraser underindelas inte vidare med allmänna underindelningar då de redan är väldigt specifika. De går dock bra att kombinera med andra ämnesord.

Ämne / Allmänt ämnesord: Kyskhet i litteraturen
Ämne / Allmänt ämnesord:
Medeltidslitteratur

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Egennamn

När en person, organisation, tid, plats eller ett verk ska beskrivas som ämne i Bibeln, i filmen, i konsten eller dylikt görs en sådan beskrivning genom att aktuell agent eller verk läggs som ämne i kombination med något av följande ämnesord:

  • Motiv i filmen
  • Motiv i konsten
  • Motiv i reklamen
  • Motiv i litteraturen
  • Motiv i massmedia
  • Motiv i läromedel
  • Motiv i heraldiken
  • Motiv i opera
  • Motiv i pressen
  • Bibliska motiv

Ämnesordskomponenter/underindelningar kan aldrig knytas direkt till något annat än ett allmänt ämnesord eller ett geografiskt ämnesord.

Ämne / Person: Strindberg, August, 1848-1912
Ämne / Allmänt ämensord:
Motiv i litteraturen

Ämne / Allmänt ämnesord: Motiv i konsten
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Skåne--Malmö

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET