....i Bibeln, i filmen, i heraldiken, i konsten

... i Koranen, i litteraturen, i läromedel, i massmedia, i operan, i pressen, i reklamen, på scenen och på tv.

Ämnesord för motiv i Bibeln, i filmen, i heraldiken, i konsten, i Koranen, i litteraturen, i operan, på scenen och ämnens behandling i läromedel, i pressen, i massmedia, i reklamen och på tv konstrueras på följande sätt.

Allmänna ämnesord

Följande fraser kan du lägga till ett redan godkänt ämnesord. De bildar då tillsammans en fras.

 • i Bibeln
 • i filmen
 • i heraldiken
 • i konsten
 • i Koranen
 • i litteraturen
 • i massmedia
 • i operan
 • i pressen
 • i reklamen
 • på scenen
 • på tv

Lägg sedan in den nya konstruktionen i den bibliografiska posten som ett preliminärt ämnesord. Anmäl frasen till Redaktionen för Svenska ämnesord via formuläret Föreslå ny term Öppnas i nytt fönster.. Redaktionen kommer sedan att auktorisera konstruktionen och införa den som valbart länkat ämnesord i Svenska ämnesord.

Ämne / Allmänt ämnesord / Föredragen benämning: Borgar i konsten (prel/[sigel])

Underindela inte ämnesord konstruerade med dessa fraser vidare med allmänna underindelningar då de redan är väldigt specifika. De går dock bra att kombinera med andra ämnesord.

Ämne / Allmänt ämnesord: Kyskhet i litteraturen
Ämne / Allmänt ämnesord:
Medeltidslitteratur

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Egennamn

För att beskriva en person, organisation, tid, plats eller ett verk som ämne i Bibeln, i filmen, i konsten eller liknande, ange aktuell agent eller verk som ämne i kombination med något av följande ämnesord:

 • Motiv i filmen
 • Motiv i konsten
 • Motiv i reklamen
 • Motiv i litteraturen
 • Motiv i massmedia
 • Motiv i läromedel
 • Motiv i heraldiken
 • Motiv i opera
 • Motiv i pressen
 • Bibliska motiv

Ämnesordskomponenter eller underindelningar kan aldrig knytas direkt till något annat än ett allmänt ämnesord eller ett geografiskt ämnesord.

Ämne / Person: Strindberg, August, 1848-1912
Ämne / Allmänt ämensord:
Motiv i litteraturen

Ämne / Allmänt ämnesord: Motiv i konsten
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Skåne--Malmö

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET