E-böcker

Dessa anvisningar gäller monografiska e-resurser, här kallade e-böcker. Exempel: böcker, rapporter, delar i monografiserier - publicerade online eller på fysisk bärare.

Beskrivningen av en monografisk e-resurs, en e-bok, är i det stora hela lik beskrivningen av en tryckt monografisk resurs. Se anvisningar för beskrivning av Tryckta monografier.
Anvisningarna nedan gäller det som är specifikt för monografiska e-resurser.

E-plikt

En del av de e-resurser som publiceras i Sverige ska levereras som e-plikt. Metadata för dessa e-resurser skapas i Libris med automatiserade rutiner. Se Metadatabyråns sidor om E-plikt.

Uppgradera en e-bokspost

För att uppgradera och redigera en preliminär post eller förhandspost i Libris katalogisering, använd gärna Berika från mall och välj E-bok. Läs mer om att redigera och uppgradera under Redigering i Libris hjälptexter Länk till annan webbplats..
Om preliminär post eller förhandspost saknas, välj Skapa ny från mall och välj mallen E-bok.

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris. Observera: om beskrivningsnivåer är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Observera också att koden DIGI ("Digitaliseringsflagga") inte används för e-böcker. Se Digitala reproduktioner, Adminmetadata.

Manifestation (Instans)

För anvisningar om egenskaper under Manifestation (Instans), se också Tryckta monografier samt Manifestation (Instans) Länk till annan webbplats..

Instanstyp

Libris

 • Instansstyp: Elektronisk

MARC21

 • 007/00: c = Koder för fysiska egenskaper: Digitalt lagrade resurser

Utgivningssätt

Libris

 • Utgivningssätt
  Välj från lista: Monografisk resurs


MARC21

 • 000/07: m - Monografisk resurs

Identifikator

ISBN

Ange ISBN för e-boken under Identifikator / ISBN / Värde. Notera att felaktigt eller ogiltigt ISBN ska anges under Indirekt identifierad av Länk till annan webbplats.. Om e-boken inte har ett eget ISBN, utan endast ISBN för tryckt utgåva, ange detta ISBN under Indirekt identifierad av Länk till annan webbplats.. Använd inte Ogiltigt värde.

För allmänna anvisningar om ISBN, se Identifikator för manifestationen - ISBN.

När båda manifestationerna har samma ISBN, betrakta detta ISBN som att det hör till den manifestation/instans som ges ut först (och/eller katalogiseras först i Libris) – normalt den tryckta. Har biblioteket den tryckta manifestationen/instansen, använder/skapar man en post för den tryckta. Ange ISBN i Identifikator / ISBN / Värde i posten (instansbeskrivningen) för den tryckta manifestationen/instansen och i Indirekt identifierad av i posten (instansbeskrivningen) för den elektroniska.

Om det finns någon annan identifikator, t.ex. URN, DOI, handle, ange detta i posten (instansbeskrivningen) för den elektroniska manifestationen/instansen.

Libris

 • Identifikator / ISBN / Värde
 • Identifikator / Särskiljande tillägg

 • Indirekt identifierad av

MARC21

 • 020 -/- #a #q

 • 020 _/_ #z

Identifikator / ISBN / Värde: 9789178551859

URN, DOI, handle

Ange URN, DOI och handle för e-boken under Identifikator / [typ av identifikator] / Värde.

Om identifikatorn (URN, DOI eller handle) går att fastställa via en länk i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI bör den också lyftas upp som identifikator under Identifikator / Identifikator / Värde. Identifikatorn är normalt den del som följer efter den bas-URL som pekar på aktuell uppslagstjänst.
Exempel: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

Libris

 • Identifikator / [typ av identifikator] / Värde

  Välj typ av identifikator under Identifikator, till exempel:
  - URN
  - DOI
  - Hdl (= handle)
  Lägg in identifikatorn under Värde.

MARC21

 • 024 7/- #a #2

Identifikator / URN / Värde: urn:nbn:se:kb:dig-20909572

Bärartyp

När du använder mallen E-bok, skapas automatiskt bärartypen onlineresurs. Vid behov, ändra till datorskiva eller datorminnesmodul.

Libris

 • Bärartyp
  För en onlineresurs, länka till: onlineresurs (Kod: cr)

  För en CD-ROM, DVD-ROM eller Blu-ray Disc - länka till: datorskiva, computer disc (kod: cd)
  För ett USB-minne eller minneskort - länka till: datorminnesmodul, computer chip cartridge, cb (kod: cb)


MARC21
För en onlineresurs:

 • 338 #a online resource #b cr #2 rdacarrier

  Från och med Libris version 1.24 skapas dessutom automatiskt koderna:
  007/00: "c" (= digitalt lagrade resurser)
  007/01 (= särskild bärarbeteckning): "r" (= fjärranslutning)
  008/23 (= form för manifestationen): "o" (= onlineutgåva)
  när du länkar till onlineresurs (Kod: cr)

För CD-ROM, DVD-ROM, Blue-ray Disc:

 • 338 #a computer disc #b cd #2 rdacarrier

 • 007/00: c
 • 008/23: o

För USB-minne, minneskort:

 • 338 #a computer chip cartridge #b cb #2 rdacarrier
 • 007/00: c
 • 008/23: o

Bärartyp: onlineresurs, online resource (kod: cr)

Titel

För allmänna anvisningar om Titel, se Manifestation (Instans), Titel.

Återge huvudtiteln som den förekommer i källan, se RDA 2.2.2.4.2 Länk till annan webbplats..

Notera att Medieterm inte ska användas.

Omfång

Ange antal enheter samt typ av enhet, se RDA 3.4.1.3 Länk till annan webbplats.. Ange även antal underenheter, t.ex. sidor, inom parentes efter antal enheter och typ, se RDA 3.4.1.7.5 Länk till annan webbplats..

Libris

 • Omfång

MARC21

 • 300 #a

Omfång: 1 onlineresurs (53 sidor)

Omfång: 1 onlineresurs

För vissa e-boksformat är det inte relevant eller möjligt att ange antal sidor.

Digital karakteristika

Ange kodningsformat här, se RDA 3.19.3.3 Länk till annan webbplats..

Ej obligatorisk uppgift, men om kodningsformat anges, ska det göras här och inte i en anmärkning.

Libris

 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning

MARC21

 • 347#b
 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: PDF
 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: JPEG
 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: TIFF
 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: EPUB

Medieterm

Egenskapen Medieterm har utgått och ersatts av Medietyp och Bärartyp. Medieterm förekommer i poster skapade före övergången till RDA samt i vissa poster som kommer in via automatiserade postflöden. Exempel på Medieterm enligt tidigare praxis:

 • 245 #h [Elektronisk resurs]

URL - Webbadress

För en e-bok, ange webbadressen under Tillhörande media.

Libris

För att ange URL till en e-resurs:

 • om beskrivningen gäller en e-resurs, använd Tillhörande media. Detta är den rekommenderade metoden.
 • om beskrivningen gäller en tryckt resurs, använd Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden.

Använd egenskapen Elektronisk adress endast när ingen uppgift finns om vilken version länken går till (används normalt inte).

Tillhörande media

Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning

  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media under Instans för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange gärna en Creative Commons-licens genom att länka till en sådan entitet under Villkor för användning och åtkomst.

  Det går också att ange "Fritt tillgänglig" genom att länka till den entiteten under Villkor för användning och åtkomst (856 #z).
  Vid behov, lägg till egenskapen Utgivare under Villkor för åtkomst och användning och länka till en agent (856 #z). Om du länkar till entiteter under båda dessa egenskaper kommer denna kombinerade fras att skapas automatiskt i 856 #z:
  "Fritt tillgänglig via [den länkade utgivaren]"
  För agenter som har flerledade namn fungerar inte denna metod. Använd då i stället Offentlig anmärkning för att skriva in en fras.

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst: CC0 1.0 universell - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z CCO 1.0 universell

Tillhörande media för en avtalsbunden e-resurs

Bestånd

Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88 ...

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet

Annat bärarformat

Länka till en utgåva i annat bärarformat, till exempel:

 • från en tryckt (eller ej publicerad) utgåva till en elektronisk utgåva
 • från en elektronisk utgåva till en tryckt (eller ej publicerad)

Libris:

 • Annat bärarformat

  Lägg till Annat bärarformat. Sök upp och länka till instansen med det andra bärarformatet:
  - klicka på plustecknet vid Annat bärarformat (Lägg till instans)
  - i sidorutan under Lägg till entitet/Instans, skriv in id eller annat sökbegrepp
  - välj instansen genom att klicka på plustecknet vid instansen eller på instansens titel

  För digitaliseringar gäller annan instruktion, se egenskapen Reproduktion av, på sidan Digitala reproduktioner.

MARC21:

 • 776 #t #x #z #w

  Om instansen som länken går till är en monografi som har identifikator (ISBN), skapas i marcexporten:
  776 #t (Titel), #z (ISBN) samt 776 #w (Kontrollnummer).
  Om instansen som länken går till är en seriell resurs som har identifikator (ISSN), skapas i marcexporten:
  776 #t (Titel), #x (ISSN) samt 776 #w (Kontrollnummer).
  I Libris webbsök ger detta en länk i högermenyn under rubriken Sök vidare / Andra versioner.

  Kontrollnummer, motsvarande delfält w, kan läggas till genom länkning men inte när du skapar lokal entitet under Annat bärarformat.
Egenskapen Annat bärarformat i Libris katalogisering - exempel på länkning

Verk

För anvisningar om egenskaper under Verk och uttryck, se också Tryckta monografier samt Verk och uttryck.

Verkstyp

Libris

 • Verkstyp: Text


MARC21

 • 000/06 Postetikett / Leader / Medietyp: a = Text : tryck

Exempelposter

Monografi, endast elektronisk

Instans av verk
Verkstyp:
Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Kungliga biblioteket. Nationell biblioteksstrategi
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivare (Kod: pbl)
Språk: Svenska
Genre/form: Ej skönlitterärt verk (Kod: 0)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 070.5797309485
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Open access-publicering - sao, Vetenskaplig elektronisk publicering - sao, Sverige - sao
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISBN / Värde: 9789170003899
Identifikator / ISBN / Värde:
Utgivningssätt: Monografisk resurs
Medietyp: dator (Kod: c)
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en utredning inom ramen för Kungliga bibliotekets nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Kungliga biblioteket, Enheten för nationell bibliotekssamverkan
Utgivning / Primär utgivning / År: 2019-03-19
Omfång: 1 onlineresurs (33 sidor)
Övriga fysiska detaljer: illustrationer
Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: PDF
Tillhörande media / Offentlig anmärkning:
Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-415

Parallellutgivning: elektronisk och tryckt

Elektronisk manifestation/instans

Instans av verk
Verkstyp: Text
Primär medverkan / Agent: Bäck, Thomas, 1956-
Primär medverkan / Funktion: Författare (Kod: aut)
Språk: Svenska
Genre/form: Akademisk avhandling (Kod: m)
Genre/form: government publication
Genre/form / Ingår i system: MARC genre system (Kod: marcgt)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 363.2071
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Polisutbildning - sao, Polisarbete - sao, Genus (socialt kön) - sao
Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning: Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2020
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Språk: Engelska
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISBN / Värde: 9789178551859
Identifikator / Identifikator / Värde: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442
Identifikator / Identifikator / Typanmärkning:
uri
Identifikator / URN / Värde: urn:nbn:se:umu:diva-167442
Utgivningssätt: Monografisk resurs
Medietyp: dator
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Från polisutbildning till polispraktik
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: polisstudenters och polisers värderingar av yrkesrelaterade kompetenser
Upphovsuppgift: Thomas Bäck
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Umeå
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Umeå universitet
Utgivning / Primär utgivning / År: 2020
Omfång:
Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Härtill 4 uppsatser
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: I publikationen felaktigt: ISSN 0281-6768
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: The aim of this dissertation is to build knowledge about ...
Annat bärarformat: Från polisutbildning till polispraktik, 9789178551842

Tryckt manifestation/instans

Instans av verk
Verkstyp: Text
Primär medverkan / Agent: Bäck, Thomas, 1956-
Primär medverkan / Funktion: Författare (Kod: aut)
Språk: Svenska
Genre/form: Akademisk avhandling (Kod: m)
Genre/form: government publication
Genre/form / Ingår i system: MARC genre system (Kod: marcgt)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 363.2071
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning / Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Polisutbildning - sao, Polisarbete - sao, Genus (socialt kön) - sao
Anmärkning om akademisk avhandling / Anmärkning om akademisk avhandling / Benämning: Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2020
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Språk: Engelska
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Tryck
Identifikator / ISBN / Värde: 9789178551842
Utgivningssätt: Monografisk resurs
Medietyp: omedierad
Bärartyp: volym
Har titel / Titel / Huvudtitel: Från polisutbildning till polispraktik
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: polisstudenters och polisers värderingar av yrkesrelaterade kompetenser
Upphovsuppgift: Thomas Bäck
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Umeå
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Umeå universitet
Utgivning / Primär utgivning / År: 2020
Omfång: 53 sidor
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans: Instans av verk / Verk: Verkstyp / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans: Instanstyp Instans / Identifikator/ ISSN / Värde: 0281-6768
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: The aim of this dissertation is to build knowledge about ...
Annat bärarformat: Från polisutbildning till polispraktik, 9789178551859

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET