Digitala reproduktioner

Dessa anvisningar gäller digitala reproduktioner, till exempel en digital reproduktion av en tryckt bok, en arkitekturritning, ett musiktryck eller en handskrift, publicerade online eller på fysisk bärare.

Anvisningarna för digitala reproduktioner är under diskussion och kan komma att förändras.

E-plikt

En del av de e-resurser som publiceras i Sverige ska levereras som e-plikt. Metadata för dessa e-resurser skapas i Libris med automatiserade rutiner. Se Metadatabyråns sidor om E-plikt.

Flerpostmodellen

I Libris används numera en flerpostmodell för digitala reproduktioner. Det innebär att både förlagan för reproduktionen (originalversionen) och den digitala reproduktionen får egna poster (instansbeskrivningar). Om flera bibliotek digitaliserar exemplar från samma manifestation, bör dessa få egna poster.

Flera bibliotek digitaliserar exemplar av samma manifestation

Om två eller flera bibliotek digitaliserar olika exemplar av samma manifestation/instans, skapa separata poster (instansbeskrivningar) för varje exemplar.

Skapa digital reproduktion

I Libris katalogisering finns funktionen Skapa digital reproduktion (under Verktyg). Läs mer om funktionen i hjälpsektionen i Libris katalogisering, rubriken Att använda verktygetlänk till annan webbplats. Vi rekommenderar följande metod:

  • utgå från en befintlig post för förlagan till reproduktionen, till exempel posten för en tryckt bok, en arkitekturritning, ett musiktryck eller en handskrift
  • kontrollera posten och uppgradera den vid behov, till exempel med korrekta länkar till agenter och ämnesord
  • gå till menyn Verktyg och använd funktionen Skapa digital reproduktion
  • en ny post för den digitala reproduktionen skapas med förvalda värden
  • komplettera med uppgifter enligt instruktioner under respektive rubrik nedan

  Mallen Digital reproduktion - bok

  Det finns också en mall för Digital reproduktion - bok. Om det inte finns en befintlig post att utgå från kan du använda mallen i stället. Mallen är anpassad för digitala reproduktioner av tryckta böcker. För digitala reproduktioner av andra typer av förlagor behöver du justera vissa förvalda värden i mallen.

  I övrigt, följ anvisningar under Tryckta monografier eller anvisningar för annan aktuell materialtyp.

  Adminmetadata

  För allmänna anvisningar om Adminmetadata, se Adminmetadata.

  Digitaliseringsflagga

  Ange digitaliseringsflaggan "DIGI". Digitaliseringsflaggan används för att synliggöra och avgränsa den del av Librisbibliotekens samlingar som har digitaliserats.

  Digitaliseringsflaggan skapas automatiskt när man använder funktionen Skapa digital reproduktion. Den finns också i mallen Digital reproduktion - bok. 

  Libris

  • Bibliografi / Bibliotek / Sigel

  MARC21

  • 042 #9

  Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DIGI

  Anmärkning om katalogiseringskälla

  Vissa bibliotek, till exempel KB, använder Anmärkning om katalogiseringskälla för interna uppgifter.

  Libris

  • Anmärkning / Anmärkning om katalogiseringskälla / Benämning

  MARC21

  • 588 #a

  Anmärkning / Anmärkning om katalogiseringskälla / Benämning: S: Digitaliserat vardagstryck

  Beskrivningsnivå

  För allmänna anvisningar om Beskrivningsnivåer, se Adminmetadata, Beskrivningsnivå.

  Kontrollera beskrivningsnivån. I mallen är standardvärdet Biblioteksnivå (normalvärde för Librisbiblioteken).

  Manifestation/Instans

  För allmänna anvisningar om egenskaper under Manifestation/Instans, se Manifestation/Instans.

  Instanstyp

  Libris

  • Instansstyp: Elektronisk


  MARC21

  • 007/00: c = Koder för fysiska egenskaper: Digitalt lagrade resurser

  Reproduktion av

  Libris

  • Reproduktion av

   Om länk saknas, länka manuellt till det fysiska originalet. Klicka på plustecknet inom Reproduktion av. Sidorutan Lägg til entitet öppnas. Sök efter och länka till korrekt instans.


  MARC21

  • 776 #a #s #t #z #w
  Egenskapen Reproduktion av, i Libris katalogisering - exempel

  Identifikator

  För allmänna anvisningar om Identifikator, se Manifestation/Instans, Identifikator för manifestationen.

  Ange typ av identifikator och identifikatorn för den digitala reproduktionen. Se ISBN och URN, DOI, handle nedan.

  ISBN

  För allmänna anvisningar om ISBN, se Manifestation/Instans, Identifikator för manifestationen - ISBN.

  Om den digitala reproduktionen har eget ISBN, ange detta ISBN under Identifikator / ISBN / Värde. Notera att felaktigt eller ogiltigt ISBN ska anges under Indirekt identifierad av. Använd inte Ogiltigt värde. Ange förlagans ISBN under Indirekt identifierad av. Om man använder funktionen Skapa digital reproduktion, så hamnar uppgift om förlagans ISBN automatiskt under Indirekt identifierad av.

  Libris

  • Identifikator / ISBN / Värde
  • Identifikator / Särskiljande tillägg

   Välj typ ISBN under Identifikator. Lägg in ISBN under Värde.


  • Indirekt identifierad av

  MARC21

  • 020 -/- #a #q

  • 020 _/_ #z

  Identifikator / ISBN / Värde: 9789178553914

  URN, DOI, handle

  Ange URN, DOI och handle för den digitala reproduktionen under Identifikator / [typ av identifikator] / Värde.

  Om identifikatorn (URN, DOI eller handle) går att fastställa via en länk i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI bör den också lyftas upp som identifikator under Identifikator / Identifikator / Värde. Identifikatorn är normalt den del som följer efter den bas-URL som pekar på aktuell uppslagstjänst.
  Exempel: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

  Libris

  • Identifikator / [typ av identifikator] / Värde

   Välj typ av identifikator under Identifikator, till exempel:
   - URN
   - DOI
   - Hdl (= handle)
   Lägg in identifikatorn under Värde.

  MARC21

  • 024 7/- #a #2

  Identifikator / URN / Värde: urn:nbn:se:kb:dig-20909572

  Utgivningssätt

  Libris

  • Utgivningssätt
   Välj från lista, vanligen någon av dessa:
   - Monografisk resurs (förvalt i mallen Digital reproduktion - bok)
   - Seriell resurs
   - Del av sammansatt resurs (för bidrag/artikel)


  MARC21

  • 000/07:
   m - Monografisk resurs
   s - Seriell resurs
   a - Monografiskt bidrag (artikel)

  Medietyp

  Libris

  • Medietyp: Dator
   Länka till entiteten: dator, computer (Kod: c)


  MARC21

  • 337 #a computer #b c #2 rdamedia

  Bärartyp

  För allmänna anvisningar om Bärartyp, se Manifestation/Instans, Bärartyp.

  När du använder funktionen Skapa digital reproduktion eller mallen Digital reproduktion skapas automatiskt bärartypen onlineresurs. Vid behov, ändra till datorskiva eller datorminnesmodul.

  Libris

  • Bärartyp
   För en onlineresurs, länka till: onlineresurs, online resource (Kod: cr)

   Om koden "o" (= onlineutgåva) behövs i 008/23 (= form för manifestationen) för bibliotekets lokala system, länka till entiteten: Onlineutgåva (Kod: o)
   Om koden "r" (= fjärranslutning) behövs i 007/01 (= särskild bärarbeteckning) för bibliotekets lokala system, länka till entiteten: Onlineresurs (Kod: r)

   För en CD-ROM, DVD-ROM eller Blu-ray Disc - länka till: datorskiva, computer disc (kod: cd)
   För ett USB-minne eller minneskort - länka till: datorminnesmodul, computer chip cartridge, cb (kod: cb)


  MARC21
  För en onlineresurs:

  • 338 #a online resource #b cr #2 rdacarrier

  • 007/00: c
  • 007/01: r
  • 008/23: o

  För CD-ROM, DVD-ROM, Blue-ray Disc:

  • 338 #a computer disc #b cd #2 rdacarrier

  • 007/00: c
  • 008/23: o

  För USB-minne, minneskort:

  • 338 #a computer chip cartridge #b cb #2 rdacarrier
  • 007/00: c
  • 008/23: o

  Bärartyp:
  onlineresurs, online resource (kod: cr)
  Onlineutgåva (Kod: o)
  Onlineresurs (Kod: r)

  Indirekt identifierad av

  Använd Indirekt identifierad av för uppgift om förlagans ISBN. När du använder funktionen Skapa digital reproduktion i Libris katalogisering, hämtas ISBN från den fysiska förlagan (om den har ISBN). Uppgiften om förlagans ISBN läggs då automatiskt i Indirekt identifierad av.

  Libris

  • Indirekt identifierad av / ISBN / Värde

  MARC21

  • 020 #z

  Digital karakteristika

  Ange kodningsformat här, se RDA 3.19.3.3länk till annan webbplats.

  Ej obligatorisk uppgift, men om kodningsformat anges, ska det göras här och inte i en anmärkning.

  Libris

  • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning


  MARC21

  • 347#b
  • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: PDF
  • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: JPEG
  • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: TIFF

  Medieterm

  Egenskapen Medieterm har utgått och ersatts av Medietyp och Bärartyp. Medieterm förekommer i poster skapade före övergången till RDA samt i vissa poster som kommer in via automatiserade postflöden. Exempel på Medieterm enligt tidigare praxis:

  • 245 #h [Elektronisk resurs]

  Produktion / Digital reproduktion

  Ange plats, agent (vem som utfört reproduktionen) och år för reproduktionen. Inled med en anmärkning som beskriver typen av digital reproduktion, under Typanmärkning.

  Se även Flera bibliotek digitaliserar samma manifestation.

  Libris

  • Produktion / Digital reproduktion / Typanmärkning
  • Produktion / Digital reproduktion / Plats / Plats / Benämning
  • Produktion / Digital reproduktion / Agent / Agent / Benämning
  • Produktion / Digital reproduktion / Datum

  MARC21

  • 533 #a #b #c #d

  Produktion / Digital reproduktion / Typanmärkning: Digitalt faksimil
  Produktion / Digital reproduktion / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
  Produktion / Digital reproduktion / Agent / Agent / Benämning: Kungliga biblioteket
  Produktion / Digital reproduktion / Datum: 2021

  Produktion / Digital reproduktion / Typanmärkning: Digitalt faksimil och elektronisk text
  Produktion / Digital reproduktion / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
  Produktion / Digital reproduktion / Agent / Agent / Benämning: Kungliga biblioteket
  Produktion / Digital reproduktion / Datum: 2021

  Omfång

  För allmänna anvisningar om Omfång, se Manifestation/Instans, Omfång.

  När du använder funktionen Skapa digital reproduktion i Libris katalogisering, hämtas uppgift om omfång från den fysiska förlagan. Låt det ligga kvar. Om du använder mallen Digital reproduktion - bok, ange omfång enligt exemplet nedan.

  Libris

  • Omfång

  MARC21

  • 300 #a

  Omfång: 1 onlineresurs (239 sidor)

  Villkor för användning och åtkomst


  Libris

  • Villkor för användning och åtkomst / Användningsvillkor / Benämning

  MARC21

  • 540 #a
  Villkor för användning och åtkomst / Användningsvillkor / Benämning: CC0

  På sidan Standarder kan du läsa om hur Kungliga biblioteket anger rättighetsmetadata för publikationer och data utgivet av KB.

  URL - Webbadress

  För en digital reproduktion, ange webbadressen under Tillhörande media.

  Libris

  För att ange URL till en e-resurs:

  • om beskrivningen gäller en e-resurs, använd Tillhörande media. Detta är den rekommenderade metoden.
  • om beskrivningen gäller en tryckt resurs, använd Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden.

  Använd egenskapen Elektronisk adress endast när ingen uppgift finns om vilken version länken går till (används normalt inte).

  Tillhörande media

  Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

  • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
  • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

  Libris

  • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
  • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
  • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning


   För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

   För en fritt tillgänglig e-resurs, ange "Fritt tillgänglig" under Offentlig anmärkning (856 #z).

   För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning.

  MARC21

  • 856 4/0 #u #x #z

  Uppmärkning av URL:er

  Under Katalogisatörens anmärkning (856 #x) kan bibliotek som så önskar lägga in koder som förbättrar presentationen av digitala reproduktioner i Libris webbsök. Se Uppmärkning av URL:er.

  Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs

  Instans

  Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning: digiwork
  Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
  Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://litteraturbanken.se/forfattare/EhrensvardCA/titlar/ResaTilItalien/info

  Annan relaterad resurs

  Om beskrivningen gäller en tryckt resurs och man vill länka till en elektronisk version av resursen, använd egenskapen Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden. Den rekommenderade metoden är att använda Tillhörande media i beskrivningen av en e-resurs.

  Libris

  • Annan relaterad resurs / Elektronisk / URI

   Använd Annan relaterad resurs för att lägga in en URL till en elektronisk version av en tryckt resurs. Lägg till Annan relaterad resurs under Instans. Tryck Enter (Lägg till elektronisk under Annan relaterad resurs). Välj Skapa lokal entitet. Lägg till URI under Elektronisk. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI.

  MARC21

  • 856 4/1 #u

  Offentlig anmärkning:

  Libris

  • Annan relaterad resurs / Elektronisk / Offentlig anmärkning
   Vid behov, lägg till Offentlig anmärkning under Elektronisk.

   För en fritt tillgänglig e-resurs, ange "Fritt tillgänglig" under Offentlig anmärkning.

  • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga, ange Annan relaterad resurs i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning.

  MARC21

  • 856 4/1 #z

  Verk

  För allmänna anvisningar om Verk, se Verk och uttryck samt hjälptext om Verk i Libris katalogiseringlänk till annan webbplats. Se också respektive Materialtyp.

  När du använder funktionen Skapa digital reproduktion i Libris katalogisering, hämtas uppgift om verk från den fysiska förlagan. Låt det ligga kvar.

  Verkstyp

  Libris

  • Verkstyp
   Ange lämplig verkstyp, t. ex. Text, Stillbild, Noterad musik, Noterad musik (handskrift)


  MARC21

  • 000/06 Postetikett / Leader / Medietyp:
   a = Text, k = Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser, c = Noterad musik, d = Noterad musik (handskrift)

  Bestånd

  Innehas av

  I Libris katalogisering skapas bestånd för inloggad sigel, när man skapar beståndspost. En länk till sigeln skapas då automatiskt under egenskapen Innehas av.

  Libris

  • Innehas av

  MARC21

  • 852 #b

  Innehas av: Kungliga biblioteket - S

  Anmärkning

  Libris

  • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

  MARC21

  • 852 #z

  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Digitaliserat exemplar

  Anmärkningen "Digitaliserat exemplar" används av KB.

  Katalogisatörens anmärkning

  Libris

  • Katalogisatörens anmärkning

  MARC21

  • 852 #x

  Katalogisatörens anmärkning: kbdkart

  Anmärkningen "kbdkart" används av KB för statistik.

  Kungliga biblioteket logotyp

  KUNGLIGA BIBLIOTEKET