Digitala reproduktioner

Dessa anvisningar gäller digitala reproduktioner, till exempel en digital reproduktion av en tryckt bok, en arkitekturritning, ett musiktryck eller en handskrift, publicerade online eller på fysisk bärare.

Anvisningarna för digitala reproduktioner är under diskussion och kan komma att förändras.

Med digitala reproduktioner menas här resurser som har överförts från analogt till digitalt format. För resurser som ursprungligen har publicerats digitalt eller parallellpublicerats i både digitalt och tryckt format, se:

E-böcker
E-tidskrifter och e-serier

Förändringar i Libris version 1.24

I samband med Libris version 1.24 (2021-12-09) förändras funktionen Digital reproduktion i Libris katalogisering. För en översikt över förändringarna, se versionsinformationen Länk till annan webbplats. (återpublicerad med senare datum).

Dessa anvisningar är uppdaterade så att de speglar förändringarna.

Observera att vissa egenskaper skapas automatiskt i marcexporten men visas inte i Libris katalogisering, från och med Libris 1.24. Det gäller egenskaper som beskriver den fysiska förlagan:

 • upphovsuppgift
 • omfång
 • utgivning (Primär utgivning)
 • identifikator (hamnar i 020 #z i marcexporten)

E-plikt

En del av de e-resurser som publiceras i Sverige ska levereras som e-plikt. Metadata för dessa e-resurser skapas i Libris med automatiserade rutiner. Se Metadatabyråns sidor om E-plikt.

Flerpostmodellen

I Libris används numera en flerpostmodell för digitala reproduktioner. Det innebär att både förlagan för reproduktionen (originalversionen) och den digitala reproduktionen får egna poster (instansbeskrivningar). Om flera bibliotek digitaliserar exemplar från samma manifestation, bör dessa få egna poster.

Flera bibliotek digitaliserar exemplar av samma manifestation

Om två eller flera bibliotek digitaliserar olika exemplar av samma manifestation (instans), skapa separata poster (instansbeskrivningar) för varje exemplar.

Skapa digital reproduktion

I Libris katalogisering finns funktionen Skapa digital reproduktion (under Verktyg). Läs mer om funktionen i hjälpsektionen i Libris katalogisering, rubriken Att använda verktyget Länk till annan webbplats.. Vi rekommenderar följande metod:

 • utgå från en befintlig post för förlagan till reproduktionen, till exempel posten för en tryckt bok, en arkitekturritning, ett musiktryck eller en handskrift
 • kontrollera posten och uppgradera den vid behov, till exempel med korrekta länkar till agenter och ämnesord
 • gå till menyn Verktyg och använd funktionen Skapa digital reproduktion
 • en ny post för den digitala reproduktionen skapas med förvalda värden
 • komplettera med uppgifter enligt instruktioner under respektive rubrik nedan

Mallen Digital reproduktion - bok

Det finns också en mall för Digital reproduktion - bok. Om det inte finns en befintlig post att utgå från kan du använda mallen i stället. Mallen är anpassad för digitala reproduktioner av tryckta böcker. För digitala reproduktioner av andra typer av förlagor behöver du justera vissa förvalda värden i mallen.

I övrigt, följ anvisningar under Tryckta monografier eller anvisningar för annan aktuell materialtyp.

Adminmetadata

För allmänna anvisningar om Adminmetadata, se Adminmetadata.

Digitaliseringsflagga

Ange digitaliseringsflaggan "DIGI". Digitaliseringsflaggan används för att synliggöra och avgränsa den del av Librisbibliotekens samlingar som har digitaliserats.

Digitaliseringsflaggan skapas automatiskt när man använder funktionen Skapa digital reproduktion. Den finns också i mallen Digital reproduktion - bok. 

Libris

 • Bibliografi / Bibliotek / Sigel

MARC21

 • 042 #9

Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DIGI

Anmärkning om katalogiseringskälla

Vissa bibliotek, till exempel KB, använder Anmärkning om katalogiseringskälla för interna uppgifter.

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning om katalogiseringskälla / Benämning

MARC21

 • 588 #a

Anmärkning / Anmärkning om katalogiseringskälla / Benämning: S: Digitaliserat vardagstryck

Beskrivningsnivå

För allmänna anvisningar om Beskrivningsnivåer, se Adminmetadata, Beskrivningsnivå.

Kontrollera beskrivningsnivån. I mallen är standardvärdet Biblioteksnivå (normalvärde för Librisbiblioteken).

Manifestation (Instans)

För allmänna anvisningar om egenskaper under Manifestation (Instans), se Manifestation (Instans).

Instanstyp

Libris

 • Instansstyp: Elektronisk

MARC21

 • 007/00: c = Koder för fysiska egenskaper: Digitalt lagrade resurser

Reproduktion av

Libris

 • Reproduktion av

  Om länk saknas, länka manuellt till det fysiska originalet. Klicka på plustecknet inom Reproduktion av. Sidorutan Lägg till entitet öppnas. Sök efter och länka till korrekt instans.

  Om du länkar till en annan instans under Reproduktion av, skapas automatiskt en motlänk (776) från den instans du länkade till.

MARC21

 • 776 #a #s #t #z #w
Egenskapen Reproduktion av, i Libris katalogisering - exempel

Identifikator

För allmänna anvisningar om Identifikator, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

Ange typ av identifikator och identifikatorn för den digitala reproduktionen. Se ISBN och URN, DOI, handle nedan.

ISBN

För allmänna anvisningar om ISBN, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen - ISBN.

Om den digitala reproduktionen har eget ISBN, ange detta ISBN under Identifikator / ISBN / Värde. Notera att felaktigt eller ogiltigt ISBN ska anges under Indirekt identifierad av. Använd inte Ogiltigt värde. Ange förlagans ISBN under Indirekt identifierad av.

Från och med Libris version 1.24 skapar funktionen Digital reproduktion automatiskt ett 020 #z i marcexporten, med förlagans ISBN.

Libris

 • Identifikator / ISBN / Värde
 • Identifikator / Särskiljande tillägg

  Välj typ ISBN under Identifikator. Lägg in ISBN under Värde.


 • Indirekt identifierad av

  Egenskapen finns inte med i mallen. Uppgiften skapas automatiskt i marcexporten när du använder funktionen Digital reproduktion.

MARC21

 • 020 -/- #a #q

 • 020 _/_ #z [Förlagans ISBN] (Original)

  Uppgiften skapas automatiskt i marcexporten när du använder funktionen Digital reproduktion.

Identifikator / ISBN / Värde: 9789178553914

URN, DOI, handle

Ange URN, DOI och handle för den digitala reproduktionen under Identifikator / [typ av identifikator] / Värde.

Om identifikatorn (URN, DOI eller handle) går att fastställa via en länk i Tillhörande media / Mediaobjekt / URI bör den också lyftas upp som identifikator under Identifikator / Identifikator / Värde. Identifikatorn är normalt den del som följer efter den bas-URL som pekar på aktuell uppslagstjänst.

Exempel: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

Libris

 • Identifikator / [typ av identifikator] / Värde

  Välj typ av identifikator under Identifikator, till exempel:
  - URN
  - DOI
  - Hdl (= handle)
  Lägg in identifikatorn under Värde.

MARC21

 • 024 7/- #a #2

Identifikator / URN / Värde: urn:nbn:se:kb:dig-20909572

Utgivningssätt

Libris

 • Utgivningssätt
  Välj från lista, vanligen någon av dessa:
  - Monografisk resurs (förvalt i mallen Digital reproduktion - bok)
  - Seriell resurs
  - Del av sammansatt resurs (för bidrag/artikel)


MARC21

 • 000/07:
  m - Monografisk resurs
  s - Seriell resurs
  a - Monografiskt bidrag (artikel)

Medietyp

Libris

 • Medietyp: Dator
  Länka till entiteten: dator, computer (Kod: c)


MARC21

 • 337 #a computer #b c #2 rdamedia

Bärartyp

För allmänna anvisningar om Bärartyp, se Manifestation (Instans), Bärartyp.

När du använder funktionen Skapa digital reproduktion eller mallen Digital reproduktion skapas automatiskt bärartypen onlineresurs. Vid behov, ändra till datorskiva eller datorminnesmodul.

Libris

 • Bärartyp
  För en onlineresurs, länka till: onlineresurs (Kod: cr)

  För en CD-ROM, DVD-ROM eller Blu-ray Disc - länka till: datorskiva, computer disc (kod: cd)
  För ett USB-minne eller minneskort - länka till: datorminnesmodul, computer chip cartridge, cb (kod: cb)


MARC21
För en onlineresurs:

 • 338 #a online resource #b cr #2 rdacarrier

  Från och med Libris version 1.24 skapas dessutom automatiskt koderna:
  007/00: "c" (= digitalt lagrade resurser)
  007/01 (= särskild bärarbeteckning): "r" (= fjärranslutning)
  008/23 (= form för manifestationen): "o" (= onlineutgåva)
  när du länkar till onlineresurs (Kod: cr)

För CD-ROM, DVD-ROM, Blue-ray Disc:

 • 338 #a computer disc #b cd #2 rdacarrier

 • 007/00: c
 • 008/23: o

För USB-minne, minneskort:

 • 338 #a computer chip cartridge #b cb #2 rdacarrier
 • 007/00: c
 • 008/23: o

Bärartyp: onlineresurs, online resource (kod: cr)

Indirekt identifierad av

Använd Indirekt identifierad av för uppgift om förlagans ISBN. När du använder funktionen Skapa digital reproduktion i Libris katalogisering, hämtas ISBN från den fysiska förlagan (om den har ISBN). Uppgiften om förlagans ISBN läggs då automatiskt i Indirekt identifierad av.

Libris

 • Indirekt identifierad av / ISBN / Värde

MARC21

 • 020 #z

Digital karakteristika

Ange kodningsformat här, se RDA 3.19.3.3 Länk till annan webbplats..

Ej obligatorisk uppgift, men om kodningsformat anges, ska det göras här och inte i en anmärkning.

Libris

 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning

MARC21

 • 347#b
 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: PDF
 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: JPEG
 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: TIFF
 • Digital karakteristika / Kodningsformat / Benämning: EPUB

Medieterm

Egenskapen Medieterm har utgått och ersatts av Medietyp och Bärartyp. Medieterm förekommer i poster skapade före övergången till RDA samt i vissa poster som kommer in via automatiserade postflöden. Exempel på Medieterm enligt tidigare praxis:

 • 245 #h [Elektronisk resurs]

Produktion / Reproduktion

Ange plats, agent (vem som utfört reproduktionen) och år för reproduktionen.

Vid behov, inled med en egen anmärkning som beskriver typen av digital reproduktion, under Typanmärkning.

Se även Flera bibliotek digitaliserar samma manifestation.

Libris

 • Produktion / Reproduktion / Typanmärkning
 • Produktion / Reproduktion / Plats / Plats / Benämning
 • Produktion / Reproduktion / Agent / Agent / Benämning
  Länka till entitet.
 • Produktion / Reproduktion / Datum

MARC21

 • 533 #a #b #c #d

  Typanmärkningen "Digital reproduktion" skapas automatiskt i 533 #a, om inget annat anges under Typanmärkning.

Produktion / Reproduktion / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Produktion / Reproduktion / Agent / Agent / Benämning: Kungliga biblioteket - länka till agent av typen Organisation
Produktion / Reproduktion / Datum: 2021

Egenskapen Produktion / Digital reproduktion i Libris katalogisering

Utgivning

Från och med Libris version 1.24 skapas uppgift om förlagans utgivning automatiskt i marcexporten (264 #a #b #c).

Omfång

För allmänna anvisningar om Omfång, se Manifestation (Instans), Omfång.

När du använder funktionen Skapa digital reproduktion i Libris katalogisering, hämtas uppgift om omfång från den fysiska förlagan. Uppgiften visas endast i marcexporten. Lägg inte till någon annan uppgift om omfång.

Villkor för användning och åtkomst

Ange villkor för användning och åtkomst i form av en URI.

Från och med Libris version 1.24 anges Villkor för användning och åtkomst i första hand i samband med Tillhörande media. Från och med Libris version 1.29 fungerar det att länka till en Creative Commons-licens.

Om uppgiften gäller lokala villkor för användning och åtkomst, ange den i stället under Tillhörande media under Bestånd.

Libris

 • Villkor för användning och åtkomst / Användningsvillkor / Benämning
 • Villkor för användning och åtkomst / Användningsvillkor / URI

  I mallen för Digital reproduktion saknas egenskapen URI. Lägg till egenskapen manuellt genom att klicka på plustecknet vid Användningsvillkor. (Lägg till egenskap). Sök fram och lägg till URI.

MARC21

 • 540 #a #u
  När du anger Villkor för användning och åtkomst under Instans, exporteras uppgiften för närvarande till 540.

 • 506 #a #u
  När du anger Villkor för användning och åtkomst under Bestånd, exporteras uppgiften för närvarande till 506.

På sidan Standarder kan du läsa om hur Kungliga biblioteket anger rättighetsmetadata för publikationer och data utgivet av KB.

URL - Webbadress

För en digital reproduktion, ange webbadressen under Tillhörande media.

Libris

För att ange URL till en e-resurs:

 • om beskrivningen gäller en e-resurs, använd Tillhörande media. Detta är den rekommenderade metoden.
 • om beskrivningen gäller en tryckt resurs, använd Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden.

Använd egenskapen Elektronisk adress endast när ingen uppgift finns om vilken version länken går till (används normalt inte).

Tillhörande media

Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning

  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media under Instans för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange gärna en Creative Commons-licens genom att länka till en sådan entitet under Villkor för användning och åtkomst.

  Det går också att ange "Fritt tillgänglig" genom att länka till den entiteten under Villkor för användning och åtkomst (856 #z).
  Vid behov, lägg till egenskapen Utgivare under Villkor för åtkomst och användning och länka till en agent (856 #z). Om du länkar till entiteter under båda dessa egenskaper kommer denna kombinerade fras att skapas automatiskt i 856 #z:
  "Fritt tillgänglig via [den länkade utgivaren]"
  För agenter som har flerledade namn fungerar inte denna metod. Använd då i stället Offentlig anmärkning för att skriva in en fras.

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Uppmärkning av URL:er
Under Katalogisatörens anmärkning (856 #x) kan bibliotek som så önskar lägga in koder som förbättrar presentationen av digitala reproduktioner i Libris webbsök. Se Uppmärkning av URL:er.

Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs - digital reproduktion

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning: digiwork
Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare: Kungliga biblioteket - länka till agent av typen Organisation
Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst: Fritt tillgänglig - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://litteraturbanken.se/forfattare/EhrensvardCA/titlar/ResaTilItalien/info

MARC21:
856 4/0#u http://litteraturbanken.se/forfattare/EhrensvardCA/titlar/ResaTilItalien/info #x digiwork #z Fritt tillgänglig via Kungliga biblioteket

Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs - med uppgift om utgivare

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare: Kungliga biblioteket - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst:
CC0 1.0 universell - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z CC0 1.0 universell

Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs - utgivarens namn består av flera led

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442
Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig via Lunds universitetsbibliotek

Agenten för Lunds universitetsbibliotek består av flera led: Lunds universitet. Universitetsbiblioteket. Endast det första ledet följer med från länken till marcexporten. Använd i stället Offentlig anmärkning och skriv in lämplig fras.

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z Fritt tillgänglig via Lunds universitetsbibliotek

Annan relaterad resurs

Om beskrivningen gäller en tryckt resurs och man vill länka till en elektronisk version av resursen, använd egenskapen Annan relaterad resurs. Detta är inte den rekommenderade metoden. Den rekommenderade metoden är att använda Tillhörande media i beskrivningen av en e-resurs.

Libris

 • Annan relaterad resurs / Elektronisk / URI

  Använd Annan relaterad resurs för att lägga in en URL till en elektronisk version av en tryckt resurs. Lägg till Annan relaterad resurs under Instans. Tryck Enter (Lägg till elektronisk under Annan relaterad resurs). Välj Skapa lokal entitet. Lägg till URI under Elektronisk. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI.

MARC21

 • 856 4/1 #u Offentlig anmärkning

Libris

 • Annan relaterad resurs / Elektronisk / Offentlig anmärkning
  Vid behov, lägg till Offentlig anmärkning under Elektronisk.

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange "Fritt tillgänglig" under Offentlig anmärkning.

 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga, ange Annan relaterad resurs i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning.

MARC21

 • 856 4/1 #z

Anmärkning

Från och med Libris version 1.26 följer anmärkningar inte med när du utgår från en befintlig post och använder funktionen Skapa digital reproduktion. Om anmärkningen gäller för båda posterna, lägg till den manuellt i posten för den digitala reproduktionen. Du kan vid behov använda funktionen Detaljerad berikning och föra över anmärkningen från posten för förlagan till posten för den digitala reproduktionen.

Verk

För allmänna anvisningar om Verk, se Verk och uttryck samt hjälptext om Verk i Libris katalogisering Länk till annan webbplats.. Se också respektive Materialtyp.

När du använder funktionen Skapa digital reproduktion i Libris katalogisering, hämtas uppgift om verk från den fysiska förlagan. Låt det ligga kvar.

Verkstyp

Libris

 • Verkstyp
  Ange lämplig verkstyp, t. ex. Text, Stillbild, Noterad musik, Noterad musik (handskrift)


MARC21

 • 000/06 Postetikett / Leader / Medietyp:
  a = Text, k = Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser, c = Noterad musik, d = Noterad musik (handskrift)

Bestånd

Innehas av

I Libris katalogisering skapas bestånd för inloggad sigel, när man skapar beståndspost. En länk till sigeln skapas då automatiskt under egenskapen Innehas av.

Libris

 • Innehas av

MARC21

 • 852 #b

Innehas av: Kungliga biblioteket - S

URL - Webbadress

För en digital reproduktion, ange webbadressen under Tillhörande media.

Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Anmärkning

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 852 #z

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Digitaliserat exemplar

Anmärkningen "Digitaliserat exemplar" används av KB.

Katalogisatörens anmärkning

Libris

 • Katalogisatörens anmärkning

MARC21

 • 852 #x

Katalogisatörens anmärkning: kbdkart

Anmärkningen "kbdkart" används av KB för statistik.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET