Manifestation (Instans)

Enligt RDA är manifestationen den fysiska gestaltningen av ett verks uttryck, t.ex. en viss upplaga.

I Libris format, som bygger på formatet Bibframe, kallas manifestation för instans.

Under rubriken Manifestation (Instans) finns anvisningar för egenskaper som ligger under Manifestation (Instans). För egenskaper under Verk och uttryck, se rubriken Verk och uttryck.

Instanstyp i Libris katalogisering

En instans i Libris katalogisering är av en viss typ. Exempel på instanstyper är:

  • Instans
  • Arkiv
  • Elektronisk
  • Handskrift
  • Ljudinspelning
  • Tryck

För tryckta instanser är instanstyp inte angiven i förhandsposter och andra postinflöden, inte heller i äldre poster. Dessa poster har bara "Instans" som instanstyp men ingen specifik instanstyp. I vissa mallar finns dock den specifika instanstypen Tryck från och med version 1.15 av Libris katalogisering. Det gäller mallarna:

  • Bok (tryckt monografi)
  • Noterad musik
  • Tryckt seriell resurs
  • Äldre tryck

Det är tillåtet men inte nödvändigt att manuellt byta instanstyp från Instans till specifik instanstyp. En maskinell ändring till specifik instanstyp kommer att göras senare. För instruktioner om att byta instanstyp, se Att använda verktyget Länk till annan webbplats..

När du skapar Instans eller Verk som lokal entitet under en egenskap behöver du inte välja instans- eller verkstyp.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET