Manifestation/Instans

Enligt RDA är manifestationen den fysiska gestaltningen av ett uttryck av ett verk, t.ex. en viss upplaga.

I Libris format, som bygger på formatet BIBFRAME, kallas manifestation för instans.

Under rubriken Manifestation/Instans finns anvisningar för egenskaper som ligger under Manifestation/Instans. För egenskaper under Verk och uttryck, se rubriken Verk och uttryck.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET