Manifestation/Instans

Enligt RDA (Resource Description and Access) är vissa egenskaper gemensamma för flera utgåvor eller manifestationer av ett verk. Andra egenskaper är specifika för utgåvan eller manifestationen. I Libris format, som bygger på formatet BIBFRAME, kallas manifestation för instans.

Under rubriken Manifestation/Instans finns anvisningar för egenskaper som ligger under Manifestation/Instans. För egenskaper under Verk och uttryck, se rubriken Verk och uttryck.

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET