Biografier

Biografier förs främst till yrket eller ämnet, med tillägg T1-092 (Biografi) eller T1-0922 (Samlingsbiografier). Det gäller även om boken inte enbart handlar om yrkeslivet. Om verket överhuvudtaget inte handlar om yrkeslivet ska du välja en klassifikation som bättre beskriver verket, t.ex. efter kön eller ort.

För samlingsbiografier som är begränsade till land eller ort görs tillägg med relevant ort från tabell 2, direkt efter T1-0922. (Observera dock att geografiskt tillägg inte görs efter T1-092.)

Biografier efter yrke eller ämne (en eller flera personer)

Biografier förs främst till yrket eller ämnet. Det gäller även om boken inte enbart handlar om yrkeslivet. Men om boken överhuvudtaget inte handlar om yrkeslivet ska du välja en klassifikation som bättre beskriver verket, t.ex. efter kön eller ort.

Från grodd till tant med barnet i fokus : från födelse till död / Kerstin Carlsson

Kommentar: En barnmorska som berättar om sitt personliga liv och även om sitt yrkesliv

Deweyklassifikation: 618.20092 (Obstetrik - biografi)

Simon och Sara : ett strävsamt par : Simon Anderssons egen berättelse om uppväxten i Karlskoga / Ulla Janson

Kommentar: En bok av en person som skriver om sitt personliga liv. Personen är snickare till yrket. Boken handlar mest om privatlivet men förs ändå till yrket.

Deweyklassifikation: 694.092 (Träteknik - biografi)

Svenska uppfinnare / text: Petter Karlsson

Kommentar: En samlingsbiografi om svenska uppfinnare.

Deweyklassifikation: 609.22485 (Teknik - samlingsbiografi - Sverige)

Vår egen historia : tekoarbetare i Västergötland berättar / red.: Lennart Gustafsson

Kommentar: En samlingsbiografi om textilarbetare i Västergötland som berättar om sina liv.

Deweyklassifikation: 677.0092248678 (Textilarbetare - samlingsbiografi - Västergötland)

Fackböcker som kan uppfattas som biografier

Böcker som kan uppfattas som biografier men som egentligen handlar om ett ämne förs till ämnet.

Tobaksspinnarna och tobaksfabrikanterna i 1600-talets Stockholm / Walter Loewe

Kommentar: En bok som nämner en yrkesgrupp i titeln men som egentligen handlar om ämnet.

Deweyklassifikation: 338.4767970948735209032 (Tobaksarbetare - Stockholm - 1600-talet)

Fiskare berättar om fisket i Östra Blekinge : uppteckning 1992-93

Kommentar: En bok om fiskare som berättar om sin verksamhet.

Deweyklassifikation: 338.3727094862 (Kommersiellt fiske - Blekinge)

Biografier som inte kan föras till ett självklart ämne

 

Biografier efter kön (en eller flera personer)

För biografier som inte kan föras till yrkesgrupp eller ämne väljs uppdelning efter kön. 920.71 (Män) eller 920.72 (Kvinnor). Gör också tillägg för relevant land, t.ex. 09485 för Sverige. Gå endast till landnivå, även om personen/personerna har varit aktiv på en enda ort. Denna klassning kan väljas även om boken innehåller mycket information om personens släkt. Gå efter författarens intention.

Min mormor Agda 1887-1978 / Monica Essén

Kommentar: En författare skriver om sin mormor. Boken innehåller även mycket information om mormoderns släkt. Välj ändå att föra boken till klassningen efter kön, inte till släkten.

Deweyklassifikation: 920.7209485 (Biografier - kvinnor - Sverige)

Maj och Östen : som livet blev / Essie Andersson

Kommentar: En bok om ett gift par. Boken handlar främst om kvinnan så välj klassningen för kvinnor.

Deweyklassifikation: 920.7209485 (Biografier - kvinnor - Sverige)

Familjeliv i Malmö, Ljunghusen och Vittsjö som det ses av lillasyster, Kajsa Kavat / av Carin Bjurulf

Kommentar: En bok om en persons uppväxt. Den behandlar även personens familj men förs till klassningen efter kön.

Deweyklassifikation: 920.7209485 (Biografier - kvinnor - Sverige)

Min väg genom livet / May-Britt Pedersen

Kommentar: En bok om en persons uppväxt och familj. Boken är religiöst färgad men förs ändå till klassning efter kön eftersom den inte handlar om personen som kristen.

Deweyklassifikation: 920.7209485 (Biografier - kvinnor - Sverige)

Samlingsbiografier efter släkt

Samlingsbiografier som behandlar släkter förs till klassningen 929.2 (Släkthistorier). Gör tillägg efter relevant land men gör ingen indelning efter ort förutom när orten framhävs och släkten inte är spridd till andra delar av landet.

Släkten Bäckmark / Magnus Bäckmark

Kommentar: En bok som tar upp släkten Bäckmark från 1700-talet till nutid.

Deweyklassifikation: 929.209485 (Biografier - släkter - Sverige)

Familjen i Göthlinska gården / redaktör: Anders Håberger

Kommentar: En bok som tar upp släkten Göthlin i Nora. Alltså begränsad till en ort.

Deweyklassifikation: 929.209487645 (Biografier - släkter - Nora)

Samlingsbiografier efter ort

Biografier över flera personer på en ort som inte går att knyta till ett särskilt yrke eller ämne förs till lokalhistoria (basnummer 9 + lämplig ort från tabell 2) eller till 920.0 med tillägg av land eller ort. Gör en bedömning om verket framhäver ortens historia eller det biografiska. Vid tveksamhet klassificera på lokalhistoria.

Berättelser från Marieholmstrakten : en antologi från Gnosjöregionen / redaktörer: Marianne Laimer Molin och Torkel Molin

Kommentar: En bok som berättar om olika personer från Marieholm. Orten framhävs, det gemensamma är att de kommer från samma ort.

Deweyklassifikation: 948.6477 (Gnosjö)

Med hjärtat i Värmland : 50 värmlandsprofiler i ord och bild / Lennart Utgren, Bengt Alsterlind

Kommentar: När det biografiska framhävs väljs 920.0, även om boken innehåller ganska lite information om personerna. Det kan t.ex. gälla böcker som bara innehåller en uppräkning av personer som bott på en gård och andra väldigt systematiska men korta uppställningar.

Deweyklassifikation: 920.04877 (Biografi - Värmland)

Gotländska föregångskvinnor / Ingeborg Lingegård

Kommentar: Om verket framhäver kvinnor eller män på en särskild ort förs verket till klassningen efter kön, med tillägg för orten.

Deweyklassifikation: 920.72094869 (Biografi - kvinnor - Gotland)

Biografier över enskilda personer där orten är det huvudsakliga ämnet

Biografier där en ort är det huvudsakliga ämnet förs till ortens historia och passande kronologisk indelning med tillägg T1-092 för person. Kronologiska tillägg görs endast på landsnivå, inte för verk som förs till lokalhistoria. Se även samlingsbiografier efter ort ovan.

Mäster Elias : mannen som gjorde Ystad större / Per-Erik Sjösten

Kommentar: En bok som handlar om vad en person har uträttat för orten under första delen av 1900-talet.

Deweyklassifikation: 948.61324051092 (Ystad - 1905-1945 - biografi)

Ungdomsår i Åhus / av Sture Jönsson

Kommentar: En bok som beskriver orten under en persons ungdomstid.

Deweyklassifikation: 948.61665051092 (Kristianstad - 1905-1945 - biografi)

Hämta en synvinkel! : Oskarshamnsliv förr och nu / Jerker Bohman

Kommentar: En bok som beskriver en persons liv på orten. Orten framhävs i boken.

Deweyklassifikation: 948.6375053092 (Oskarshamn - 1945-1969 - biografi)

Enskilda biografier och samlingsbiografier över adliga personer

Enskilda biografier över adliga personer förs till ämnet med tillägg T1-092. Om personen har varit en del av historien förs personen till landets historia med tillägg T1-092.

Rent genealogiska verk om adel går till 929.7 med underindelningar. Koden 305.522 Överklass av födsel med tillägg T1-092 används bara för verk som beskriver adeln som grupp. Den kan användas för verk om adel som inte kan föras till historia.

Ebba Grip : slottsfru i Danderyd på 1600-talet / Inger Ström-Billing

Kommentar: En bok som beskriver en persons liv på orten.

Deweyklassifikation: 948.73730341092 (Danderyd - 1611-1632 - biografi)

Jakten på en pappa : en bok om lögner, svek och fåfänga i den svenska adeln : en sann historia / av Bosse Schön

Kommentar: En bok om ett utomäktenskapligt barn till en adelsperson.

Deweyklassifikation: 306.874092 (Relationen mellan föräldrar och barn - biografi)

Christina och Carl Piper : en biografi / Svante Norrhem

Kommentar: En samlingsbiografi över två adelspersoner varav den ena personen har haft en del i den svenska historien.

Deweyklassifikation: 948.503450922 (Sverige - 1697-1718 - samlingsbiografi)

Historien om systrarna Taube : Hedvig & Charlotta som gick så skilda vägar : två levnadsöden / tecknade av Gösta Larsson

Kommentar: En samlingsbiografi över två systrar varav den ena personen förknippas med en kunglighet.

Deweyklassifikation: 948.503620922 (Sverige - 1720-1751 - samlingsbiografi)

Sophie Creutz och hennes tid : adelsliv i 1700-talets Finland / Kirsi Vainio-Korhonen

Kommentar: En bok om en adelskvinna och hennes tid i 1700-talets Finland.

Deweyklassifikation: 948.970138092 (Finland - 1772-1809 - biografi)

Årstafruns dolda dagböcker : en biografi över Märta Helena Reenstierna / Kristina Ekero Eriksson

Kommentar: En bok om en adelskvinnas liv i Stockholm under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.

Deweyklassifikation: 948.73520382092 (Stockholm - 1792-1809 - biografi)

En friherres sociala slalomresa i den ädla världen / Lennart Högman

Kommentar: En bok om en friherre som inte kan föras till historia

Deweyklassifikation: 305.522092 (Överklass av födsel - biografi)

Biografier över etniska grupper

Biografier över etniska personer som inte förs till yrke eller annat ämne förs antingen till 305.8 Etniska och nationella grupper eller till 930-990 Historia. Vid tveksamhet föredra 305.8. Om biografin behandlar personen utifrån en historisk händelse eller om personen har haft betydelse för historien klassificera biografin på 930-990 Historia.

Arons bok / Aron Neuman

Kommentar: En biografi över en judisk person i Sverige som berättar om sitt liv utifrån ett judiskt perspektiv.

Deweyklassifikation: 305.89240485092 (Entiska grupper - judar - Sverige - biografi)

Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz / Göran Rosenberg

Kommentar: För peroner som upplevt förintelsen förs biografierna till 940.5318092 under Andra världskriget.

Deweyklassifikation: 940.5318092 (Andra världskriget - förintelsen - biografi)

Den dag jag blir fri : en bok om Katarina Taikon / Lawen Mohtadi

Kommentar: En biografi över en romsk persons liv i Sverige

Deweyklassifikation: 305.8914970485092 (Etniska grupper - romer - Sverige - biografi

Geronimo / Robert M. Utley

Kommentar: En biografi över en indianhövding som har haft betydelse för Förenta staternas historia.

Deweyklassifikation: 979.004972560092 (Great Basin och Pacific Slope i Förenta staterna - Chiricahua-apacher och mescalero-apacher - biografi)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET