Illustrativt innehåll

Illustrativt innehåll anger om resursen innehåller illustrationer.

Illustrativt innehåll är inte ett kärnelement.

Libris

 • Övriga fysiska detaljer

MARC21

 • 300 #b

Illustrativt innehåll anges i egenskapen Övriga fysiska detaljer under Instans.

Om en resurs har illustrativt innehåll, och om det är viktigt för identifikation eller urval, ange ”illustration”/”illustrationer” och/eller en eller flera termer från följande lista:

 • vapensköld
 • faksimil
 • formulär
 • genealogisk tabell
 • graf
 • illumination
 • karta
 • fotografi
 • plan
 • porträtt
 • prov

Ange termen i singular eller plural.

Om ingen av termerna är lämplig, använd annan term/andra termer (t.ex. diagram, tabell, musiknoter).

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET