Beskrivning

Under rubriken Beskrivning har vi samlat Generella anvisningar - RDA, anvisningar för Materialtyper (Arbetsflöden) och Specialanvisningar. Anvisningarna är baserade på katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst). Hela regelverket RDA beskrivs i onlinetjänsten RDA Toolkit Länk till annan webbplats.

Kontakt: katalogsupport@kb.se

Generella och specifika anvisningar

De generella anvisningarna innehåller information som är gemensam för flera materialtyper. De anvisningar som är specifika för vissa materialtyper finns under sidorna för respektive materialtyp. Under Specialanvisningar hittar du övriga specifika rubriker som Mångspråk och Postimport i Libris.

Om Libris katalogiseringsverktyg

Anvisningar för hur man lägger till och redigerar egenskaper i Libris katalogiseringsverktyg finns i hjälpsektionen för katalogiseringsverktyget Länk till annan webbplats.. Se särskilt rubriken Att använda verktyget Länk till annan webbplats..
Instruktioner för Libris format och katalogiseringsverktyg är också till stor del integrerade i anvisningarna i Metadatabyrån.

Se också våra instruktionsfilmer om katalogiseringsverktyget:
Introduktion till Libris format och katalogiseringsverktyg

Filmer om katalogisering av materialtyper

ISBD-interpunktion

Skriv inte in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap i Libris katalogisering. Systemet lägger till interpunktionen vid export till marcformatet.

I några undantagsfall är det nödvändigt att använda ISBD-interpunktion inom en egenskap, för att separera uppgifter. Dessa fall visas genom exempel i Metadatabyråns instruktioner. Det gäller framförallt anmärkningar samt egenskapen Upphovsuppgift. I övriga fall, lägg inte in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap. Använd vid behov klamrar inom en egenskap för att visa att uppgiften hämtats utanför den föredragna källan. Se anvisningar under respektive materialtyp för mer information.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET