Beskrivning

Under rubriken Beskrivning hittar du Generella anvisningar - RDA samt anvisningar för Materialtyper (Arbetsflöden). Anvisningarna är baserade på katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst). Hela regelverket RDA beskrivs i onlinetjänsten RDA Toolkit Länk till annan webbplats.

Dessutom finner du samlingsrubriken Specialanvisningar.

Kontakt: katalogsupport@kb.se

Generella och specifika anvisningar

De generella anvisningarna innehåller information som är gemensam för flera materialtyper. De anvisningar som är specifika för vissa materialtyper finns under sidorna för respektive materialtyp. Under Specialanvisningar hittar du övriga specifika rubriker som Mångspråk och Postimport i Libris.

Om Libris katalogiseringsverktyg

Anvisningar för hur du lägger till och redigerar egenskaper i Libris katalogiseringsverktyg hittar du i hjälpsektionen för katalogiseringsverktyget Länk till annan webbplats.. Se särskilt rubriken Att använda verktyget Länk till annan webbplats..
Instruktioner för Libris format och Libris katalogiseringsverktyg är också till stor del integrerade i anvisningarna i Metadatabyrån.

Du kan också ta del av modulen Katalogisering i Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den ger en introduktion till katalogiseringsverktyget.

Filmer om katalogisering av materialtyper

ISBD-interpunktion

ISBD-interpunktion används för att separera olika element och avsnitt i beskrivningen. Information om vilken interpunktion som ska användas finns i 2021 Update to the 2011 Consolidated Edition (paragraf A.3 Outline of the ISBD and punctuation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Libris ska du inte skriva in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap. Systemet lägger till interpunktionen vid export till MARC-formatet. I några undantagsfall är det nödvändigt att använda ISBD-interpunktion inom en egenskap, för att separera uppgifter. Det finns instruktioner i Metadatabyråns exempel för de fåtal fall där du ska använda ISBD-interpunktion.

I några undantagsfall är det nödvändigt att använda ISBD-interpunktion inom en egenskap, för att separera uppgifter. Det finns instruktioner i Metadatabyråns exempel för de fåtal fall där du ska använda ISBD-interpunktion. Det gäller framförallt anmärkningar, egenskapen Upphovsuppgift samt i föredragna titlar för verk. I övriga fall, lägg inte in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap. Använd vid behov klamrar inom en egenskap för att visa att du hämtat uppgiften utanför den föredragna källan. Se anvisningar under respektive materialtyp för mer information.

För mer information om ISBD, se Metadata, Standarder, Bibliografiskt allmänt, ISBD.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET