Beskrivning

Under rubriken Beskrivning har vi samlat Generella anvisningar - RDA, anvisningar för Materialtyper (Arbetsflöden) och Specialanvisningar. Anvisningarna är baserade på katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst). Hela regelverket RDA beskrivs i onlinetjänsten RDA Toolkitlänk till annan webbplats

Kontakt: katalogsupport@kb.se

Generella och specifika anvisningar

De generella anvisningarna innehåller information som är gemensam för flera materialtyper. De anvisningar som är specifika för vissa materialtyper finns under sidorna för respektive materialtyp. Under Specialanvisningar hittar du övriga specifika rubriker som Mångspråk och Postimport i Libris.

Om Libris katalogiseringsverktyg

 

Anvisningar för hur man lägger till och redigerar egenskaper i Libris katalogiseringsverktyg finns i hjälpsektionen för katalogiseringsverktygetlänk till annan webbplats. Se särskilt rubriken Att använda verktygetlänk till annan webbplats.
Instruktioner för Libris format och katalogiseringsverktyg är också till stor del integrerade i anvisningarna i Metadatabyrån.

Se också våra instruktionsfilmer om katalogiseringsverktyget:
Introduktion till Libris format och katalogiseringsverktyg

Filmer om katalogisering av materialtyper

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET