Beskrivning

Under rubriken Beskrivning hittar du Generella anvisningar - RDA samt anvisningar för Materialtyper (Arbetsflöden). Anvisningarna är baserade på katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst). Hela regelverket RDA beskrivs i onlinetjänsten RDA Toolkit Länk till annan webbplats.

Dessutom finner du samlingsrubriken Specialanvisningar.

Kontakt: katalogsupport@kb.se

Generella och specifika anvisningar

De generella anvisningarna innehåller information som är gemensam för flera materialtyper. De anvisningar som är specifika för vissa materialtyper finns under sidorna för respektive materialtyp. Under Specialanvisningar hittar du övriga specifika rubriker som Mångspråk och Postimport i Libris.

Om Libris katalogiseringsverktyg

Anvisningar för hur du lägger till och redigerar egenskaper i Libris katalogiseringsverktyg hittar du i hjälpsektionen för katalogiseringsverktyget Länk till annan webbplats.. Se särskilt rubriken Att använda verktyget Länk till annan webbplats..
Instruktioner för Libris format och Libris katalogiseringsverktyg är också till stor del integrerade i anvisningarna i Metadatabyrån.

Se också våra instruktionsfilmer om katalogiseringsverktyget:
Introduktion till Libris format och Libris katalogiseringsverktyg

Filmer om katalogisering av materialtyper

ISBD-interpunktion

Skriv inte in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap i Libris katalogisering. Systemet lägger till interpunktionen vid export till MARC-formatet.

I några undantagsfall är det nödvändigt att använda ISBD-interpunktion inom en egenskap, för att separera uppgifter. Det finns instruktioner i Metadatabyråns exempel för de fåtal fall där du ska använda ISBD-interpunktion. Det gäller framförallt anmärkningar, egenskapen Upphovsuppgift samt i föredragna titlar för verk. I övriga fall, lägg inte in ISBD-interpunktion för att avsluta en egenskap. Använd vid behov klamrar inom en egenskap för att visa att du hämtat uppgiften utanför den föredragna källan. Se anvisningar under respektive materialtyp för mer information.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET