Beskrivning

Under rubriken Beskrivning har vi samlat Generella anvisningar - RDA, anvisningar för Materialtyper (Arbetsflöden) och Specialanvisningar. Anvisningarna är baserade på katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst). Hela regelverket RDA beskrivs i onlinetjänsten RDA Toolkitlänk till annan webbplats

De generella anvisningarna innehåller information som är gemensam för flera materialtyper. De anvisningar som är specifika för vissa materialtyper finns under sidorna för respektive materialtyp. Under Specialanvisningar hittar du övriga specifika rubriker som Mångspråk och Postimport i Libris.


Kontakt: katalogsupport@kb.se

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET