Vad händer i MARC21 när vi har länkade verk?

Under december 2023 lanseras fristående länkbara verk för skönlitteratur på svenska. De länkbara verken ersätter instansernas verksdelar (de lokala verken).

Instansen och det länkbara verket slås i exporten ihop till samma MARC-post. Metadata från det länkbara verket ersätter all metadata som tidigare funnits i instansens verksdel. Verksbeskrivningen blir således även fortsättningsvis en del av posten.

Vad förändras?

I praktiken innebär det följande förändringar:

  • Verk och instans konverteras även fortsättningsvis till samma MARC-post i exporten.
  • Fält som beskriver verket (t.ex. 008/22, 041, 08X, 100, 336, 6XX) kommer vid export att vara identiska i alla poster för samma titel.
  • Antalet ämnesord (6XX), genre/form-termer (655) och SAB-koder (084) kan vara högre än förut.
  • SAB-koden (084) kan ha blivit hierarkiskt djupare (t.ex. Hce → Hcej) samt ha utökats med någon ytterligare kod (t.ex. Hcej ; Hj=c).
  • Om bibliotek har skapat det lokala hyllsignumet (852$h) baserat på SAB-koden i 084$a, kan skillnaden mellan de två ha ökat (t.ex. Hce och Hcekq.016(s)).
  • Sökingång och/eller funktionskod och/eller URI till entiteten (7XX $4 $0) kan ha tillkommit.
  • I vissa fall kan en agent förekomma på både verk och instans, med olika funktionskoder. Den ena funktionen hör till verket och den andra till instansen. Uppgiften kommer då att exporteras till två separata 7xx-fält.
Agent med flera funktionskoder, exporterad till två 700-fältFörstora bilden

Agent med flera funktionskoder. Klicka för att förstora bilden.

Exempelposter

Före verksutbrytningen

MARC21-post före verksutbrytningenFörstora bilden

MARC21-post före verksutbrytningen. Klicka för att förstora bilden.

Efter verksutbrytningen

MARC21-post efter verksutbrytningenFörstora bilden

MARC21-post efter verksutbrytningen. Klicka för att förstora bilden.

När sker verksutbrytningen?

Datumet för lansering av de maskinellt skapade verken för skönlitteratur på svenska är preliminärt satt till den 12 december.

Exporter

Eftersom flera fält i och med verksutbrytningen ändras eller kompletteras kommer de berörda MARC-posterna att exporteras.

För att undvika för stora exporter kommer ändrade poster inte att exporteras direkt efter verksutbrytningen. De ändrade posterna delas istället upp i mindre mängder som exporteras successivt. Uppdelningen görs inte per sigel vilket innebär att mängden poster till enskilda bibliotek kan variera per exporttillfälle.

Det fristående länkbara verkets id samt verkstitel exporteras inte till MARC-posten.

Kontakt

Har du frågor om exporten till MARC21, kontakta libris@kb.se. Skriv Export av verk i ämnesraden.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET