Fotoböcker

Börja alltid med att göra en bedömning om boken har ett konstnärligt innehåll eller innehåller dokumentära bilder. Böcker med dokumentära bilder ger ett informativt innehåll och har inte någon konstnärlig aspekt t.ex. ett medicinskt bildverk över hudsjukdomar.

Fotoböcker med konstnärliga bilder som är bildverk förs till klassning 779 Fotografiska bilder. För bildverk av enstaka fotografer tillfogas T1-092 till klassningen. Bildverk över särskilda motiv konstrueras genom att tillfoga till basnummer 779 de nummer som följer 704.94 Ikonografi - särskilda motiv i 704.942-704.949, t.ex. ett bildverk med barnfotografier av flera fotografer 779.25, ett bildverk med barnfotografier av en enskild fotograf 779.25092.

Fotoböcker med dokumentära bilder förs till ämnet med tillägg T1-0222 Bilder och liknande illustrationer.

Fotoböcker där arkitekturen framhävs

779.4 + ort eller land från tabell 2 (+ T1--092 för enskilda fotografer)

Stockholm : från staden till havet / Kenneth Österberg

Deweyklassifikation: 779.4487352092 (Arkitekturmotiv och stadslandskap - Stockholm - enskilda fotografer)

Fotoböcker där landskap framhävs

John Bauers skogar / Mats Andersson

Deweyklassifikation: 779.36486472092 (Landskap - Jönköpings kommun - enskilda fotografer)

Fotoböcker som framhäver ett särskilt motiv

Fotoböcker om städer och länder där kultur (t.ex. gatuliv) framhävs

779.99 + ort eller land från tabell 2 (+T1-092 för enskilda fotografer)

Bombay Boulevard / Håkan Elofsson

Kommentar:

Deweyklassifikation: 779.9954792092 (Andra särskilda motiv - geografi - Bombay - enskilda fotografer)

Älskade Stockholm : fotofolkets varma hyllning till en fantastisk stad

Kommentar:

Deweyklassifikation: 779.99487352 (Andra särskilda motiv - geografi - Stockholm)

No pain whatsoever / Ken Grant

Kommentar:

Deweyklassifikation: 779.99487352 (Andra särskilda motiv - geografi - Liverpool - enskilda fotografer)

Andra ämnen än geografi/historia

779.9 + ämne från schemat (+ T1-092 för enskilda fotografer)

Min häst är bäst / Robert Ferm

Kommentar: En fotobok om hästsport

Deweyklassifikation: 779.9798092 (Andra särskilda motiv - hästsport - enskilda fotografer)

 Fotoböcker med dokumentära bilder

The cosmic gallery : the most beautiful images of the universe / Giles Sparrow

Deweyklassifikation: 523.10222 (Universum, galaxer, kvasarer - bilder och liknande illustrationer (från tabell 1))

Örebro - 110 år senare / Susanne Flink ; de äldre bilderna är fotograferade av Bernhard Hakelier och Axel Barr

Kommentar: En extra nolla enligt anvisningar under 930-990

Deweyklassifikation: 948.767400222 (Örebro - Bilder och liknande illustrationer (från tabell 1))

Med fenor och krom / Åsa Pernefjord

Kommentar: Enligt tilläggstabellen under T1--093-T1--099 går det bara att lägga till -022 för illustrationer (inte -0222)

Deweyklassifikation: 629.2220973022 (Personbilar - geografi - Förenta staterna - Illustrationer (från tabell 1))

ABBA : the photo book / Jan Gradvall…

Kommentar: Verket består inte av konstnärliga bilder utan av amatörfotografier, livefotografier, privatfotografier, promotionfotografier o.d. som inte var tänkta att vara konstnärliga när de togs.

Enligt prioritetstabell i tabell 1 ska -0922 Samlingsbiografi föredras före -0222 Bilder och liknande illustrationer. Därför 782.421660922 (inte 782.421660222)

Deweyklassifikation: 782.421660922 (Vokal rockmusik - geografi - samlingsbiografi)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET