Exempelsamling för titelflytt i Libris version 1.30

Här hittar du ett antal exempel på olika typer av verk som visar hur du ska ange titlar efter releasen av version 1.30.

Observera att du tills vidare ska ange egenskaper som Ämne, Genre/form, Klassifikation och Innehållstyp endast under Instans av Verk.

Verk på originalspråk

Ett verk

Relationen till det manifesterade verket anger du med egenskapen Instans av Verk. Beskriv det manifesterade verket på samma sätt som du gjort tidigare.

Verk med Primär medverkan

Se exemplet i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/tc58h9352cv3j9r Länk till annan webbplats.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: ---
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Ohlsson, Kristina, 1979-
Medverkan och funktion Primär medverkan / Funktion: Författare
Språk: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Glasbarnen
Upphov: Kristina Ohlsson

Ingen förändring jämfört med tidigare praxis.

Eftersom verkets titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange föredragen titel. I nästa steg mot länkbara verk kommer Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans att maskinellt kopieras och läggas till i Instans av Verk i fall som detta.

Verk utan Primär medverkan

Se exemplet i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/xg89jnm80qwzg97 Länk till annan webbplats.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Choklad
Språk: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Lyxigt gott av choklad
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare utgiven med titeln: Choklad

Den föredragna titeln flyttas från Har titel / Titel / Huvudtitel i Uttryck av till Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans av Verk.
Eftersom verket kommit ut med olika titlar måste du ange föredragen titel.

Samling som innehåller flera verk

Beskriv samlingen under Instans av Verk.

Ange relationen till de ingående verken med egenskapen Har del och beskriv de ingående verken.

Samling som innehåller flera verk och delar av verk på originalspråk av en skapare

Se exemplet i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/1gfmdgk0zhbkvflq Länk till annan webbplats.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Romaner. Urval
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Paulrud, Anders, 1951-2008
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Författare
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person: Wästberg, Per, 1933-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Förord, introducerande material ; Kommentar ; Sammanställande redaktör
Språk: Svenska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Amamamor
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Paulrud, Anders, 1951-2008
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
  Författare
  / Språk: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Som vi älskade varandra. Urval
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Paulrud, Anders, 1951-2008
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
  Författare
  / Språk: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kärleken till Sofia Karlsson. Urval
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Paulrud, Anders, 1951-2008
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
  Författare
  / Språk: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Fjärilen i min hjärna
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Paulrud, Anders, 1951-2008
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
  Författare
  / Språk: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Fjärilen i min hjärna
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: och andra berättelser
Upphovsuppgift: Anders Paulrud ; urval, inledning och kommentarer av Per Wästberg

De föredragna titlarna i form av en grupptitel anges i en sträng med interpunktion tillsammans med tillägget Urval. Tillägget angavs tidigare i egenskapen Specificering i form av grupptitel.

Samling som innehåller två verk av två olika skapare

Se exemplet i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/0h98q1vb194zrrg Länk till annan webbplats.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: ---
Språk: Svenska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Från livskris till en lycklig människa
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Axengrip, Christina, 1969-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
  Författare
  / Språk: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tonårsliv
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Hägglund, Anna
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
  Författare
  / Språk: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Min inre resa
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: två diktsamlingar
Upphovsuppgift: Christina Axengrip, Anna Hägglund

Ingen förändring jämfört med tidigare praxis.

Eftersom verkets titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange föredragen titel. I nästa steg mot länkbara verk kommer Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans att maskinellt kopieras och läggas till i Instans av Verk i fall som detta.

Översättningar

Ett översatt verk

Beskriv det manifesterade verket under Instans av Verk.

Ange relationen till originalverket med egenskapen Översättning av. Beskriv originalverket. Tills vidare behöver du bara ange föredragen titel samt originalspråk.

Verk med Primär medverkan

Se exemplet i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/xg8mmp984h3d23t Länk till annan webbplats.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: ---
Medverkan / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Ohlsson, Kristina, 1979-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Medverkan / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Delargy, Maralaine
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare
Språk: Engelska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Glasbarnen
  / Språk: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The glass children
Upphovsuppgift: Kristina Ohlsson ; translated by Marlaine Delargy

Den föredragna titeln flyttas från Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans av Verk till Har titel / Titel / Huvudtitel i Översättning av eftersom den hör till originalverket.

Eftersom det översatta verkets titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange översättningens titel i Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans av Verk. I nästa steg mot länkbara verk kommer Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans att maskinellt kopieras och läggas till i Instans av Verk i fall som detta.

Verk utan Primär medverkan

Se exemplet i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/m4xwpt3z1ks9xbg Länk till annan webbplats.

Instans av verk:
Har titel / Titel / Huvudtitel: ---
Medverkan / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Sverige. Finansdepartementet
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivare
Medverkan / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Sverige. Regeringskansliet
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivare
Språk: Engelska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2003
  / Språk: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Guidelines for central government debt management in 2003
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: decision taken at the Cabinet meeting 14 November 2002

Den föredragna titeln flyttas från Har titel / Titel / Huvudtitel i Uttryck av till Har titel / Titel / Huvudtitel i Översättning av eftersom den hör till originalverket.

Eftersom det översatta verkets titel är densamma som titeln på manifestationen behöver du inte ange föredragen titel i Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans av Verk. I nästa steg mot länkbara verk kommer Har titel / Titel / Huvudtitel i Instans att maskinellt kopieras och läggas till i Instans av Verk i fall som detta.

Samling av översatta verk

Beskriv samlingen under Instans av Verk.

Ange relationen till de ingående verken med egenskapen Har del. Beskriv de ingående verken.

Ange relationen till originalverket med egenskapen Översättning av och beskriv originalverket. Tills vidare behöver du bara ange föredragen titel samt originalspråk.

Samling som innehåller två översatta verk av en skapare

Se exemplet i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/w6mm86j3t2z6lvvt Länk till annan webbplats.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Ernaux, Annie, 1940-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Språk: Svenska
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Romaner. Urval
  / Språk: Franska

Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Min far
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Ernaux, Annie, 1940-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Waldén, Katja, 1926-2009
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare
  / Språk: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: La place
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
   / Språk: Franska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvinnan
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Ernaux, Annie, 1940-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Waldén, Katja, 1926-2009
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare
  / Språk: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Une femme
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Franska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Min far ; & Kvinnan
Upphovsuppgift: Annie Ernaux ; översättning: Katja Waldén

Samlingsverkets föredragna titel (i form av grupptitel och specificering) flyttas från Instans av verk / Har titel / Titel / Huvudtitel till Översättning av / Har titel / Titel / Huvudtitel och anges i en sträng med interpunktion. Tillägget angavs tidigare i egenskapen Specificering i form av grupptitel.

De ingående verkens föredragna titlar flyttas från Har titel / Titel / Huvudtitel i Har del till Har titel / Titel / Huvudtitel i Översättning av i respektive Har del eftersom de hör till originalverken.

Observera att ny praxis är att du från och med Libris version 1.30 även ska ange de översatta verkens titlar i Har titel / Titel / Huvudtitel i respektive Har del.

Samling som innehåller två översatta verk av två olika skapare

Se exempel i Libris: https://libris.kb.se/katalogisering/w72nmf90tssl1rfw Länk till annan webbplats.

Instans av verk:
Språk: Svenska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Iskallt begär
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Mann, Catherine
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Ingman, Ida, 1982-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare
  / Språk: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: The secret twin
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bekant främling
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Gates, Olivia
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Lindberg, Cecilia, 1976-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare
  / Språk: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Scandalously expecting his child
   / Språk: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Iskallt begär
Upphovsuppgift: Catherine Mann ; översättning Ida Ingman. Bekant främling / Olivia Gates ; översättning: Cecilia Lindberg

De ingående verkens föredragna titlar flyttas från Har titel / Titel / Huvudtitel i Har del till Har titel / Titel / Huvudtitel i Översättning av i respektive Har del eftersom de hör till originalverken.

Observera att ny praxis är att du från och med Libris version 1.30 även ska ange de översatta verkens titlar i Har titel / Titel / Huvudtitel i respektive Har del.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET