Historik över bidragskatalogisering

Bibliografier och deldatabaser i Libris

Under årens lopp har det funnits en rad ämnesbibliografier, till exempel Barn- och ungdomslitteraturbibliografin, Bothnica, Kvinnsam, Svensk konstvetenskaplig bibliografi, Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi, Svensk musikhistorisk bibliografi och Svensk samisk bibliografi.

Vissa av ämnesbibliografierna är aktiva, medan andra inte längre utökas med nya poster. En del bibliotek katalogiserar artiklar enligt något annat urval, till exempel artiklarna i den egna organisationens tidskrift eller årsbok.

Ämnesbibliografierna och biblioteken väljer själva vilka urvalskriterier och kronologiska avgränsningar de ska följa när de katalogiserar artiklar.

I Libris webbsök är de flesta bibliografierna sökbara som deldatabaser. Där finns även en beskrivning av bibliografiernas innehåll. För mer information se sidan Deldatabaser Länk till annan webbplats.

Bidragskatalogisering vid Kungliga biblioteket

Kungl. biblioteket analyserar och beskriver innehållet i tidskrifter, årsböcker och samlingsverk på en övergripande nivå.

Under perioder har KB gjort extra insatser och beskrivit även enskilda artiklar och bidrag separat:

Svensk historisk bibliografi (SHB)

Vid KB producerades 1977-2010 Svensk historisk bibliografi Länk till annan webbplats.. Där katalogiserades framför allt svenska, men även en del utländska artiklar och bidrag, i tidskrifter, årsböcker och samlingsverk där svensk historia behandlades. Arbetet med Svensk historisk bibliografi i Libris, som omfattar tryckår 1977-2010, är en direkt fortsättning på de tryckta volymer av Svensk historisk bibliografi, som finns för åren 1771-1976.

Suecana extranea (SUEC)

Inom ramen för den så kallade Suecana extranea Länk till annan webbplats.-bevakningen katalogiserar KB bidrag på främmande språk i utländska samlingsverk som KB har köpt in och där Sverige eller svenska förhållanden på något sätt behandlas.

Artiklelindexering vid Nationalbibliografin (NBI)

Nationalbibliografin vid Kungl. biblioteket har under åren 1995-2006 katalogiserat artiklar i ett urval svenska årsböcker och samlingsverk inom humaniora och i någon mån samhällsvetenskap, till exempel länsmuseernas och vissa vetenskapliga samfunds årsböcker.

E-plikt

Sedan 2015 gäller e-plikt för visst elektroniskt material, inklusive artiklar och bidrag.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET