Återtagen utgåva

När en utgåva dragits in anger man Återtagen utgåva i en anmärkning.

Vad gör KB

Ibland händer det att en utgåva dras in. Om det inte är en avhandling utreder KB först om ett återtagande kan accepteras. Om KB fattar ett beslut om återtagande, så korrigerar KB posten och kontaktar berörda bibliotek.

Lärosätets ansvar för avhandlingar

För återtagna avhandlingar ansvarar vanligtvis lärosätets bibliotek för att korrigera posten:

  • Ta bort dissertationsanmärkning och tillhörande marc-kodning.
  • Ta bort klassning, ämnesord och länk till resursen.
  • Flytta identifikator ISBN och URN (urn:nbn) till Indirekt identifierad av.
  • Observera: Ta inte bort URI under Identifikator på e-pliktposter.
  • Ange Återtagen utgåva i en anmärkning.
  • Gör gärna motsvarande ändringar även i post för en eventuell elektronisk utgåva.
  • Skicka ett ändringsmeddelande, se Ändringsmeddelanden i Libris

Indirekt identifierad av / ISBN / Värde: 9789179294458
Indirekt identifierad av / URN / Värde:
urn:nbn:se:liu:diva-187690

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Återtagen utgåva

Bestånd

KB sparar den tryckta utgåvan och spärrar den för utlån. Andra bibliotek beslutar själva hur de gör med sitt bestånd.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET