Innehållsförteckning

Innehållsförteckning är en formaterad anmärkning om innehållet i en manifestation.

Redovisa särskilt framhävda verk och uttryck i en anmärkning om inte innehållet är angett någon annanstans i beskrivningen. Som särskilt framhävda verk och uttryck räknas:

 • verk och uttryck som tidigare har publicerats separat, eller
 • verk och uttryck med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel i den föredragna källan eller på omslaget)
 • pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.

De verk och uttryck som är särskilt framhävda får också analytiska auktoriserade sökingångar, läs mer i Flera ingående verk/uttryck.

Innehållsförteckning används även för Sammanläggningsavhandling med genomgående paginering, för att ange att avhandlingen innehåller sammanfattning jämte uppsatser, se Sammanläggningsavhandling med genomgående paginering).

Ange innehållsanmärkningar av mer beskrivande karaktär i Sammanfattning av innehåll.

Enkel innehållsförteckning

 • Libris

  Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

  Ange Innehållsförteckning under Instans. Sök fram och lägg till Har innehållsförteckning. Tryck Enter eller klicka på Lägg till innehållsförteckning. Skriv in uppgiften under Benämning.

 • MARC21

  505 8/_ #a

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Culture at home -- Culture and the global -- Global youth -- Global music -- Territories of global globalization

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Sammanfattning jämte 4 uppsatser och appendix

Utökad innehållsförteckning

Använd utökad innehållsförteckning för att ange titlar och upphovsuppgifter samt eventuellt kommentarer.

 • Libris

  Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Benämning, Upphovsuppgift, Kommentar

 • MARC21

  505 8/_ #t, #r, #g

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del / Utökad innehållsförteckning / Benämning: Bröderna Dalton maskerar sig /
Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift: översättare: Veronica Schildt-Bendjelloul --

Utökad innehållsförteckning / Benämning: En hyllning till Lucky Luke --

Utökad innehållsförteckning / Benämning: Angivaren /
Upphovsuppgift: översättare: Kåre Persson --

Utökad innehållsförteckning / Benämning: Storfursten /
Utökad innehållsförteckning / Upphovsuppgift: översättare: Kåre Persson

Lägg till Har del under Innehållsförteckning. Klicka på plustecknet vid Har del och välj Skapa lokal entitet. Skriv Utökad innehållsförteckning i rutan för Skapa lokal entitet och välj * Utökad innehållsförteckning. Utökad innehållsförteckning läggs till under Har del. Lägg in titel under Benämning. Lägg in upphovsuppgift under Upphovsuppgift. Vid behov, lägg in Kommentar (med valfri information).
Upprepa, för ytterligare titel (Benämning) + upphovsuppgift, genom att lägga till ytterligare en Utökad innehållsförteckning som lokal entitet (klicka på Duplicera entitet).

För närvarande skapas inte nödvändig interpunktion automatiskt under Utökad innehållsförteckning. Du behöver därför lägga in den manuellt.

Se exempelpost i Libris katalogisering Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET