Notationssystem

Notationssystem (RDA 7.13 Länk till annan webbplats.) är den uppsättning skrifttecken eller symboler som används för att uttrycka innehållet i ett uttryck.

Notationssystem är inte ett kärnelement.

Skriftart

Librispraxis: Ej obligatoriskt.

Skriftart (RDA 7.13.2) kan anges i en anmärkning när ett språk vanligen skrivs med mer än en skriftart.

Libris

  • Språk / Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning

MARC21

  • 546 #a
  • Kurdisk text med arabiskt alfabet
  • Kurdisk text med latinskt alfabet

Typ av musiknotation

För anvisningar om Typ av musiknotation, se Arbetsflödet för Musiktryck.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET