Relationer till ämnen

Relationer mellan verk och ämnen behandlas i RDA kapitel 23 Länk till annan webbplats..
Med ämne avses en term, fras, klassifikationskod etc. som beskriver vad verket handlar om.
Relation mellan verk och ämne är en kärnrelation.

Librispraxis: Minst en relation mellan ett verk och dess ämne är kärnrelation men i Libris är det inte tvingande. Det är upp till den katalogiserande instansen att avgöra om ämnesrelationer ska anges eller inte.

Ämnesord

Ämnesord i Libris hanteras olika beroende på ämnesordstyp samt om ämnesordet finns auktoriserat eller inte. För anvisningar se Ämnesord och genre/form i Libris.

Klassifikation

I Libris används olika klassifikationssystem. För anvisningar om format och exempel se Klassifikation i Libris.

För anvisningar för DDK-koder inom vissa ämnesområden se DDK-praxis.

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET