Omfång för tryckta monografier

Dessa anvisningar utgår från RDA 3.4.5 Länk till annan webbplats., Omfång för text, och gäller för tryckta manifestationer som består av text (med eller utan illustrativt innehåll). Omfång är ett kärnelement för textmanifestationer om manifestationen är komplett eller om det totala omfånget är känt.

Anvisningarna gäller för textmanifestationer i volymer, ark, portföljer, fodral och mappar samt för volymer som huvudsakligen består av stillbilder.

För allmänna anvisningar om omfång se Manifestation (Instans), Omfång.

Riktlinjerna är uppdelade på manifestationer som består av en enhet och manifestationer som består av flera enheter.

Enstaka volym med numrerade sidor, blad eller spalter

För en manifestation som består av en volym, ange omfång i antal sidor, blad eller spalter i enlighet med de numeriska eller alfabetiska sviterna i volymen (RDA 3.4.5.2 Länk till annan webbplats.).
Tillämpa följande generella riktlinjer:

a) Om volymen är numrerad i termer av sidor, ange antal sidor.
b) Om volymen är numrerad i termer av blad, ange antal blad.
c) Om volymen består av sidor med mer än en spalt per sida och spalterna är numrerade, ange antal spalter.
d) Om volymen består av sviter av blad och sidor eller sidor och numrerade spalter, eller blad och numrerade spalter, ange varje svit för sig.

Omfång: 319 sidor

Enstaka volym med onumrerade sidor, blad eller spalter

Om manifestationen består helt av onumrerade sidor, blad eller spalter, ange antalet sidor, blad eller spalter på ett av följande sätt (RDA 3.4.5.3 Länk till annan webbplats.):
a) Räkna alla sidor, blad, spalter och ange t.ex. ”8 onumrerade sidor”. Använd ”blad” om de har tryck endast på ena sidan.
b) Ange ett uppskattat antal: ”cirka 400 sidor”. Använd ”blad” om de har tryck endast på ena sidan.
c) Ange t.ex. ”1 volym (opaginerad)”.

Praktiska anvisningar för sidräkning

I opaginerade volymer räknas sidorna/bladen från och med titelsidan till sista sidan/bladet med löpande text eller bild. Om omslaget utgör titelsida börjar sidräkningen där.

Som "sista sidan/bladet med löpande text eller bild" definieras text/bild som hör till manifestationens egentliga innehåll. Här ingår t.ex. litteraturförteckningar, innehållsförteckningar eller sammanfattningar, men inte kolofon eller dekorationer på eftersättsblad.

Librispraxis: Om antalet sidor, blad eller spalter lätt kan fastställas, tillämpa alternativ a). Om antalet inte lätt kan fastställas, tillämpa alternativ b) eller c). Katalogisatören avgör.

NB-praxis: Vid primärkatalogisering, tillämpa alternativ a) för manifestationer under 100 sidor. För manifestationer över 99 sidor tillämpa c).

Enstaka volym med numrerade och onumrerade sviter

Om manifestationen består av både numrerade och onumrerade sviter av sidor, blad eller spalter, bortse från de onumrerade utom när:

När onumrerade sviter anges, uppge antingen:
a) det exakta antalet följt av ”onumrerade sidor/blad” etc.
b) ett uppskattat antal, föregånget av ”cirka”
c) ”onumrerad svit av sidor/blad” etc.

Librispraxis: Om en manifestations sidor eller blad är onumrerade, men sidantalet lätt kan fastställas, tillämpa alternativ a).
Om sidantalet inte lätt kan fastställas, tillämpa alternativ b).

Omfång:

 • 33 blad, 31 onumrerade blad
 • 8, vii, cirka 300, 73 sidor
 • 27 sidor, onumrerad svit av blad
 • 8 onumrerade sidor, 155 sidor

Bortse från onumrerade sviter av oväsentligt material (annonser, blanka sidor etc.).

Ändring av numrering inom en svit

Om numreringen ändras inom en svit (t.ex. från romerska till arabiska siffror), bortse från numreringen i svitens första del (RDA 3.4.5.4 Länk till annan webbplats.).

Sidorna numrerade: i-xii, 13-176:
Omfång:
176 sidor

Vilseledande numrering

Om det nummer som står på sista sidan eller bladet i en svit inte motsvarar det totala antalet sidor eller blad i sviten, lämnas det orättat, såvida det inte ger ett fullständigt felaktigt intryck av manifestationens omfång, som exempelvis då endast varannan sida paginerats eller då numret på sista sidan eller bladet blivit feltryckt. Då rättelser läggs till, ange numreringen som den förekommer på sista sidan/bladet, följt av "det vill säga" och den korrekta numreringen RDA 3.4.5.5 Länk till annan webbplats., eller förklara i en anmärkning (RDA 3.21.2.11 Länk till annan webbplats.).

Omfång: 48 blad, det vill säga 96 sidor

eller:

Omfång: 48 blad
Anmärkning/Anmärkning/Benämning: Numrerade blad med tryck på båda sidor

Sidor etc. numrerade som del i en större svit

Om sidorna etc. numrerats som del i en större svit, ange sidornas etc. första och sista nummer, föregångna av lämplig term (RDA 3.4.5.7 Länk till annan webbplats.).

Omfång: Sidorna 713-797

Komplicerad och oregelbunden paginering

Om manifestationen har en komplicerad eller oregelbunden paginering, ange antalet sidor, blad eller spalter på ett av följande sätt (RDA 3.4.5.8 Länk till annan webbplats.):
a) Ange det totala antalet sidor etc., följt av ”med varierande paginering/bladnumrering”
b) Ange den komplicerade pagineringen etc. exakt som den är
c) Ange 1 volym (varierande paginering)

Librispraxis: Om en manifestations paginering är komplicerad eller oregelbunden, men sidantalet lätt kan fastställas, tillämpa alternativ a).
Om sidantalet inte lätt kan fastställas, tillämpa alternativ c).

Planschblad eller planschsidor

Om planschbladen eller planschsidorna i en manifestation inte ingår i numreringen av en eller flera sviter av blad eller sidor med text etc., ange antalet planschblad eller planschsidor sist i sviten av pagineringar. Ange antalet planschblad eller planschsidor efter de paginerade sviterna oavsett om planscherna återfinns samlade eller utspridda i resursen (RDA 3.4.5.9 Länk till annan webbplats.).

Numrerade planschblad eller planschsidor:

Ange antalet planschblad och/eller planschsidor.

Omfång:

 • 246 sidor, 32 planschsidor
 • xiv, 145 sidor, 10 planschblad, xii planschsidor

Onumrerade planschblad eller planschsidor

Ange omfånget för en onumrerad svit av planschblad eller planschsidor (RDA 3.4.5.9.2 Länk till annan webbplats.) om:

 • den onumrerade sviten utgör en väsentlig del av manifestationen (Librispraxis: med väsentlig del av manifestationen avses mer än 25%), se även RDA 3.4.5.8 Länk till annan webbplats., eller
 • den onumrerade sviten inkluderar sidor etc. som det refereras till i en anmärkning, eller
 • informationen är viktig för identifikation och urval.

När onumrerade sviter anges, uppge antingen:
a) det exakta antalet (om uppgiften är lätt åtkomlig) följt av ”onumrerade planschsidor/blad” etc.
b) ett uppskattat antal, föregånget av ”cirka” och följt av ”planschblad” etc.

Librispraxis: Om en manifestation har onumrerade planschsidor/blad, men antalet lätt kan fastställas, tillämpa alternativ a). Om sidantalet inte lätt kan fastställas, tillämpa alternativ b).

Omfång:

 • 10 onumrerade sidor, 16 onumrerade planschsidor
 • xiv, 249 sidor, 12 onumrerade planschblad

Vikta blad

Om bladen är vikta, ange dem som vikta (RDA 3.4.5.10 Länk till annan webbplats.).

Omfång:

 • 122 vikta blad
 • 230 sidor, 25 planschblad (vissa vikta)

Praktiska anvisningar för vikta sidor:
Om vikningarna (de utvikta sidorna) är paginerade var för sig som sidor, dvs. ingår i pagineringen, redovisas de inte som vikta. När vikningarna inte är paginerade var för sig anges de som vikta.

Omfång: 123 sidor (vissa vikta)

Dubblerad paginering

Om pagineringen är dubblerad (som fallet ibland är med böcker med parallelltext), ange båda pagineringarna och gör en förklarande anmärkning (RDA 3.4.5.12 Länk till annan webbplats.).

Omfång: xii, 35, 35 sidor
Anmärkning/Anmärkning/Benämning: Motsatta sidor har identisk paginering

Sidor numrerade åt motsatta håll

Om manifestationen har grupper av sidor numrerade åt motsatta håll (som fallet ibland är med böcker med text på två språk), ange alla pagineringarna. Ange pagineringarna i ordningsföljd och utgå från den titelsida som valts för beskrivningen (RDA 3.4.5.13 Länk till annan webbplats.).

Enstaka ark

Ange omfång för en manifestation som består av ett enstaka ark som "1 ark".
Om arket är avsett att endast användas i vikt form, beskriv det som "1 vikt ark", följt av antalet sidor som lagts ut på arket inom parentes (RDA 3.4.5.14 Länk till annan webbplats.).

Omfång:

 • 1 ark
 • 1 vikt ark (8 sidor)

Portfölj, fodral eller mapp

För en manifestation som består av ett eller flera ark i en portfölj, fodral eller mapp, ange omfånget som 1 portfölj, 1 fodral eller 1 mapp (RDA 3.4.5.15 Länk till annan webbplats.).

Librispraxis: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget att ange typ och antal underenheter ska tillämpas.

Omfång:

 • 1 mapp
 • 1 mapp (2 ark)

Mer än en volym

Om manifestationen består av mer än en volym, ange omfånget genom att ange antalet volymer följt av termen ”volymer” (RDA 3.4.5.16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Omfång: 2 volymer

Ofullständig manifestation

Om manifestationen ännu inte är komplett (eller om det totala antalet volymer inte är känt), ange den term som talar om vilken typ av enhet det rör sig om, men inte antalet.

Omfång:

 • _ volymer
 • _ volymer (51; 50; 48 sidor)

Volymerna har genomgående paginering

Om volymerna har genomgående paginering, ange antal sidor, blad eller spalter inom parentes efter termen för typ av enhet. Bortse från separat paginerade sviter av inledande karaktär i andra volymer än den första (RDA 3.4.5.17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Librispraxis: Uteslut inte pagineringen för flerbandsverk.

Omfång: 2 volymer (xxxxi, 999 sidor)

Volymerna är individuellt paginerade

Om volymerna är individuellt paginerade, ange antal volymer och uteslut pagineringen (RDA 3.4.5.18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).
Valfritt tillägg: Specificera antal sidor etc. Ange informationen inom parentes och ange typ av enhet efter antal.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

NB-praxis: Tillämpa det valfria tillägget.

Omfång: 2 volymer (xvi, 329; xx, 412 sidor)

Mer än ett ark

Om manifestationen består av mer än ett ark, ange omfånget genom att ange antalet ark följt av termen ”ark" (RDA 3.4.5.20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Omfång: 3 ark

För ark som förvaras i mer än en portfölj eller kapsel, se nästa stycke.

Mer än en portfölj, fodral eller mapp

Om manifestationen består av mer än en portfölj, fodral eller mapp, ange omfånget genom att ange antal enheter följd av lämplig term för enheten (RDA 3.4.5.21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).
Valfritt tillägg: Ange antal och typ av underenheter (sidor, blad, ark, volymer) i varje portfölj eller kapsel. Ange informationen inom parentes och ange typ av enhet efter antal.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas.

Omfång:

 • 3 mappar
 • 2 mappar (iv sidor, 16 blad; iii sidor, 20 blad)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET