Välja föredragen titel för verket

Här hittar du generella riktlinjer för val av föredragen titel.

För särskilda typer av verk, se:

Verk skapade efter 1500

RDA 6.2.2.4 Länk till annan webbplats.

För verk skapade efter 1500, välj som föredragen titel, den titel eller titelform på originalspråk med vilken verket vanligtvis identifieras, antingen i resurser som fysiskt gestaltar verket eller i referenskällor.

Om det inte finns någon etablerad titel eller titelform på originalspråket eller vid tveksamhet, välj originalutgåvans huvudtitel som föredragen titel.

För nyligen utgivna eller mindre kända verk som utgivits under olika titlar, använd originalutgåvans huvudtitel som föredragen titel. Om ett verk har översatts, är den föredragna titeln verkets titel på originalspråk. Sök i VIAF och nationalbibliotekens kataloger för att belägga titlar på originalspråk.

Verk som givits ut under olika titlar

Föredragen titel för verket: Någon som kallar sig jag älskar dig
Huvudtitel i ny upplaga: Din, din, din Amanda

Första upplagan har titeln Någon som kallar sig jag älskar dig

Om verket publiceras samtidigt på olika språk och originalspråket inte kan bestämmas, välj den först mottagna resursens huvudtitel som föredragen titel. Om språkutgåvorna är i samma resurs (till exempel ett verk utgivet med samma text på franska och engelska), välj huvudtiteln i den föredragna källan som föredragen titel.

Om verket publiceras samtidigt på samma språk under olika titlar, välj huvudtiteln på den först mottagna resursen som föredragen titel. För utländska verk följs dock respektive nationalbiblioteks val av föredragen titel.

Om den valda titeln eller titelformen är i en skriftart som skiljer sig från den som föredras av den katalogiserande instansen, tillämpa instruktionerna i RDA 6.2.2.7 Länk till annan webbplats..

Om originalutgåvans huvudtitel inte är tillgänglig eller om originalutgåvan inte har en huvudtitel och referenskällor inte innehåller en titel på originalspråk, tillämpa instruktionerna i RDA 6.2.2.6 Länk till annan webbplats..

Verk skapade före 1501

RDA 6.2.2.5 Länk till annan webbplats.

För verk skapade före 1501, välj som föredragen titel, den titel eller titelform på originalspråk under vilken verket vanligen identifieras i moderna referenskällor. Om uppgifterna i referenskällorna är motstridiga, välj i denna prioritetsordning den titel som är mest förekommande i:

  1. moderna utgåvor
  2. tidiga utgåvor
  3. kopior av manuskript

Undantag: se Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk.

Klassiska verk på latin

Föredragen titel anges på originalspråk.

Manifestationens huvudtitel: Aeneiden
Översättningens språk: svenska
Föredragen titel för verket: Aeneis

Klassiskt verk på latin i översättning. Den föredragna titeln anges på originalspråk.

Anonyma klassiker

Anonyma klassiker i latinsk skriftart får föredragen titel enligt den nationella formen i Anonymous Classics Länk till annan webbplats.. För svenska anonyma verk gäller även NE.

Anonyma verk skapade före 1501 som varken är skrivna med grekiskt eller latinskt alfabet, se Titlar i icke föredragna skritarter.

Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk

Om ett verk ursprungligen är skrivet på klassisk grekiska eller skapat av en grekisk kyrkofader eller annan bysantinsk författare före 1453, välj som föredragen titel en vedertagen titel på svenska. Om det inte finns någon vedertagen titel på svenska, välj den latinska titeln. Om det varken finns en vedertagen titel på svenska eller en latinsk titel, välj den grekiska titeln. Tillämpa instruktionerna under Titlar i icke föredragna skritarter vid val av grekisk titel.

Titlar kan beläggas i Thesaurus Linguae Graecae (TLG) Länk till annan webbplats..

När titel på originalspråk inte kan beläggas

RDA 6.2.2.6 Länk till annan webbplats.

Denna instruktion gäller när anvisningarna ovan inte resulterar i ett val av föredragen titel.

När en föredragen titel på originalspråk varken kan beläggas i resurser som fysiskt gestaltar verket eller i referenskällor, välj, i denna prioriteringsordning:

  1. en väletablerad titel på ett annat språk än originalspråket, funnen i en modern svenskspråkig referenskälla.
  2. en av den katalogiserande instansen konstruerad titel, se Generella anvisningar - RDA, Manifestation, Titel, Konstruerad titel.

För ett översatt uttryck, som översatts från en intermediär/mellanliggande översättning och där endast "mellanledets" titel är känd, kan den föredragna titeln konstrueras utifrån denna, eftersom titeln på en relaterad resurs kan användas för att konstruera en titel.

Manifestationens huvudtitel: Hitler
Uttryckets (översättningens) språk: svenska
Föredragen titel för verket: Das Buch Hitler

Ryskt originalmanuskript. Översättning från den tyska utgåvan med titeln: Das Buch Hitler

Titlar i icke föredragna skriftarter

RDA 6.2.2.7 Länk till annan webbplats.

Om titeln på ett verk återfinns i en skriftart som skiljer sig från den skriftart som föredras av den katalogiserande instansen, romanisera titeln enligt ett schema som föredras av den katalogiserande instansen.

Librispraxis: Romanisera titeln enligt Libris romaniseringspraxis. För anvisningar om hur andra skriftarter återges i latinsk skrift, se anvisningarna för Mångspråk.

Alternativ: Om det finns en vedertagen titel på ett språk som föredras av den katalogiserande instansen, välj den titeln som föredragen titel.

Librispraxis: Tillämpa alternativet för anonyma verk skapade före 1501 som varken är skrivna med grekiskt eller latinskt alfabet och använd vedertagen svensk titel om sådan finns.

Vid val av titel för ett klassiskt grekiskt eller bysantinskt verk, se ytterligare instruktioner i RDA 6.2.2.5 Länk till annan webbplats. och ovan under Verk skapade före 1501.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET