Länkade bibliografikoder

Publicerad:

Bibliografikod i Libris finns nu som länkade entiteter.

Anvisningen för Bibliografikod i Adminmetadata har ändrats. Nu anges bibliografikod genom att länka till entitet, i Libris katalogisering. Ändringen gäller från och med Libris version 1.22.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET