Omarbetning för barn - undantag

Publicerad:

De befintliga anvisningarna om Omarbetning för barn, av ursprungligt verk för vuxna, har kompletterats med en ny text om undantag från grundprincipen.

Grundprincipen för omarbetning för barn, av ursprungligt verk för vuxna, är att betrakta omarbetningen som ett nytt verk. Denna grundprincip kan dock inte alltid tillämpas. Metadatabyrån har kompletterats med beskrivningar av undantag från grundprincipen, se Omarbetning för barn - undantag.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET