SAB-koder från Bokinfo

Publicerad:

KB arbetar för att öka det maskinella inflödet av metadata som element från andra källor, t.ex. från förlag, distributörer, och andra metadataproducenter. Syftet är att effektivisera beskrivningsarbetet genom automatisering och ökad återanvändning av metadata. Detta är ett fortgående arbete, nya datakällor ansluts och metadataflöden utökas kontinuerligt.

Under vintern 2022 utökades flödet av metadata till Libris från Bokinfo med klassifikationskoden SAB. Denna berikning fick dock inte avsedd effekt, utan väckte frågor till Katalogsupporten och diskuterades i Libris användargrupp katalogisering (möten 20/10 och 17/11). Sedan dess har KB haft kontakt med flera intressenter och även träffat Bokinfo.

Det har varit svårt för KB att ringa in vilken effekt de felaktiga koderna ger, eller faktiskt om de ens är felaktiga (eller endast mindre utförliga än hur folkbiblioteken vill ha dem). Detta ska dock inte stå i vägen för en lösning. Vi backar nu funktionaliteten, och kommer inte längre att importera SAB-koder från Bokinfo. Vi tror fortsatt på nyttan av denna data, men vi tänker att ett eventuellt omtag får dröja tills vi har möjlighet att i beskrivningen tydligare visa vem som skapat vissa element.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET