Länkade verk i Libris

Publicerad:

Nu är det dags att börja bryta ut verk i Libris. Tanken är att ett verk bara ska beskrivas en gång och att informationen i verket ska återanvändas. Länkade verk i Libris lanseras stegvis. Till att börja med kommer en mindre grupp av katalogisatörer på NB och en referensgrupp att arbeta med att bryta ut verk. Övriga kan länka till verk och göra vissa mindre ändringar och tillägg.

Skönlitteratur på svenska

Det första steget i förberedelserna för länkade verk var att vissa titlar flyttades i Libris format. Nästa steg i övergången till länkade verk är nu att skapa verk för skönlitteratur på svenska. Verken kommer att skapas maskinellt.

Preliminär lansering 12 december

Datumet för lansering av de maskinellt skapade verken för skönlitteratur på svenska är preliminärt satt till den 12 december.

Ingen export direkt

Vid själva utbrytningen kommer ingen export att ske direkt. Den kommer att göras stegvis i efterhand.

Mer information om länkade verk i Libris

Här kan du läsa mer utförlig information om länkade verk i Libris, vad det innebär för dig som katalogiserar i Libris och om hur de länkade verken skapas maskinellt.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET