Deltitlar och delbeteckningar

Publicerad:

Anvisningarna för Titlar på delar, sektioner eller supplement har utökats.

Hela titeln (huvudtitel, delbeteckning och/eller deltitel) ska enligt RDA 2.3.1.7.1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hämtas från samma källa. Ibland återfinns dock inte hela titeln i samma källa i manifestationen eller i det som normalt är den föredragna källan.
Texten i Metadatabyrån har utökats med ett avsnitt med praktiska anvisningar för sådana fall, se Om deltitel och/eller delbeteckning inte förekommer tillsammans med den gemensamma titeln i det som normalt är den föredragna källan.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET