SAB-praxis i Libris

Publicerad:

KB har i samarbete med BTJ tagit fram anvisningar för hur man ska skriva in SAB-koder i Libris.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET