Uppgifter i utländska poster

Publicerad:

Nu finns anvisningar för hur du gör med upplageuppgifter, tryckuppgifter och saknad utgivningstid i utländska poster.

I utländska poster kan det finnas upplageuppgifter och tryckuppgifter som är svårbedömda. På vissa språk kan en och samma term användas som både upplageuppgift och tryckuppgift. Nu finns anvisningar för dessa fall.
Utländska upplageuppgifter

Vi har också kompletterat med anvisningar för hur du gör när utgivningstid saknas i utländska poster.
Känd utgivningstid i utländska publikationer

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET